LORDI

LORDI

Datum: HLEDÁME NOVÝ TERMÍN V ROCE 2022
Místo: ROXY
Adresa: Dlouhá 33, Praha

Vstupenky

LORDI
HLEDÁME NOVÝ TERMÍN V ROCE 2022
ROXY

Praha

Informace o akci

POZOR! LORDI přesouvají své „Killect Tour“ na rok 2022! Nový termín pražského koncertu oznámíme brzy!

Pražská zastávka slavných monster z Finska, kapely LORDI, plánovaná na 9. 9. 2021 v klubu Roxy, je už dlouho VYPRODÁNA, ale všichni majitelé vstupenek stále čekají na to, až se to konečně povede, strašáci budou moci vplout do svých hrůzných identit a potěšit své fanoušky svou chytlavou muzikou. Bohužel, ani další pokus se nezdařil a celé „Killectour“ se přesouvá na rok 2022! Jelikož se na potvrzení nových termínů turné ještě stále pracuje, nový termín pražského koncertu oznámíme brzy!
Důležité je, že turné se odjede, a LORDI pro vás budou mít hromadu novinek a překvapení! 

Uschovejte si tedy své vstupenky do bezpečí. Všechny zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a to vč. těch VIP! 

Děkujeme vám za pochopení a trpělivost. 

LORDI postpones their "Killect Tour" to 2022! We will announce the new date of the Prague´s concert soon!

The Prague´s stop of famous monsters from Finland, the band LORDI, planned for September 9th, 2021 at the Roxy club, has been SOLD OUT for a long time, but all ticket holders are still waiting for it to finally succeed, Lordi will be able to enter their scary identities and delight fans with their catchy music. Unfortunately, another try failed and the whole "Killectour" is postponed to 2022! As the band management is finalizing works on the new dates of the tour, we will announce the new date for Prague soon!
The important thing is that the tour will happen, and LORDI will have a lot of news and surprises for you!

So keep your tickets safe. All purchased tickets remain valid, incl. VIPs!

Thanks for your understanding and patience.Ticketportal garantuje pravost vstupenek

Na stránkách společnosti Ticketportal si vždy zakoupíte originální vstupenky.

Ticketportal nemůže zaručit pravost vstupenek zakoupených na přeprodejních portálech (např. Viagogo). Ticketportal s těmito společnostmi nemá nic společného a tento způsob přeprodávání vstupenek nepodporuje.

Galerie

picture LORDI

Na mapě

Změny a upozornění

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ZRUŠENÝCH NEBO PŘESUNUTÝCH AKCÍ V SOUVISLOSTI S COVID-19

Parlament České republiky přijal v květnu 2020 zákon č. 247/2020 Sb. (v říjnu 2020 novelizován zákonem č. 448/2020 Sb.), o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí. Tento zákon upravuje vztah organizátorů akcí a jejich zákazníků tak, aby zákazníci nepřišli o své peníze a pořadatelé získali prostor pro vyřešení mimořádné situace, kterou nemohli předvídat a nemohli se na ni připravit.

Společnost Ticketportal se jako prodejce vstupenek řídí pokyny pořadatelů, kteří postupují dle tohoto zákona. Informaci o tom, v jakém stavu je akce, na kterou máte zakoupené vstupenky, najdete v tomto seznamu akcí. Hledejte podle data konání akce, které máte na vstupence. Pokud stav své akce již znáte, najděte si zde, jak máte v daném případě postupovat.

 

POKUD SE NA VAŠI AKCI VZTAHUJE VÝMĚNA PŮVODNÍCH VSTUPENEK NA POUKAZY, V TOMTO NÁVODU NALEZNETE POSTUP, JAK TUTO VÝMĚNU PROVÉST.


Top