Mobilní verze aplikace CheckTicket

Naši aplikaci „CheckTicket” pro operační systém „Android” můžete stáhnout zde: CheckTicket nebo pro zařízení s „iOS” checkticket

Stáhnutí je možné taktéž prostřednictvím QR kódu. Pro skenování QR kódu je nutné mít ve svém mobilním telefonu nainstalovanou čtečku QR kódů.

ANDROID – GOOGLE PLAY                                                              iOS – APP STORE
                                            

 

Požadavky na správný chod aplikace „Checkticket“:

-    Při načítání nastavení musí být aplikace připojena k internetu
-    Při ověřování nemusí aplikace být připojená k internetu, avšak v případě ověřování na více zařízeních současně je připojení na internet vhodné, jelikož ověření načtených vstupenek probíhá online.
-    Nastavení data/času mobilního zařízení, na kterém bude aplikace používána, musí být správné (tj. datum a čas na zařízeních musí odpovídat reálnému aktuálnímu času v daném časovém pásmu).
-     Aplikace automaticky nastavuje jazyk rozhraní dle jazyku zařízení. (CZ, SK, EN, HU, …)
-     Podporovaná minimální verze systému Android je 7.x
-     Snímky obrazovky v tomto návodu se mohou barevně lišit mezi systémy Android a iOS, nicméně funkčnost je stejná.
-    Při práci s aplikací na každém zařízení je vyžadováno oprávnění pro obsluhu kamery (kvůli načítání kódů) a taktéž oprávnění pro přístup k úložnému prostoru (kvůli stažení kódů autorizované akce).

Prvotní spuštění aplikace:

1/ nejprve je vyžadováno přihlášení do systému. Přihlašovací údaje již máte k dispozici od nás. Je třeba také nastavit správnou lokalitu.

          

2/ Po úspěšném přihlášení se vám zobrazí seznam akcí, které jsou vám přiděleny pro autorizaci
3/ Vybereme si požadovanou akci a ťukneme na ní.

4/ Tím se otevře detail akce, kde se rozhodneme, zda chceme autorizovat vstupenky sami nebo vygenerujeme QR kód s nastavením pro další zařízení (aby se nemuselo znovu přihlašovat a zvlášť nastavovat možnosti autorizace)

QR kód pro další zařízení

vygenerujeme ťuknutím na tlačítko „vygenerovat nastavení“.
Otevře se nám další obrazovka s detailem, kde můžeme donastavit možnosti autorizace určitých sektorů nebo přiřazených autorizačních zón jsou-li na akci k dispozici.

Několik možností nastavení, jak má probíhat autorizace:
a/ „Potvrzovat každý vstup manuálně“ v podstatě znamená, že při každém načtení vstupenky se rozhodnu, zda účastníka pustím dovnitř, je třeba tedy ještě znovu potvrdit vstup. Následně při možnosti pendlování účastníků dovnitř a ven, je mohu po opětovném načtení pustit ven a vstupenka bude stále platná pro příští vstup.
b/ „Jeden vstup (neumnožuje odchod a opakovaný vstup)“ je nejrychlejší možností autorizace vstupenek, kde načtu vstupenku a buď je platná nebo neplatná. Tento režim neumožňuje odchod účastníka z akce a zase jeho příchod.
c/ „Ověřovat v režimu „offline“ znamená, že po prvotním online načtení vstupenek se již neaktualizují online, a tudíž není možné ověřit jejich platnost. Toto je vhodné v případě použití jediné čtečky, kde není potřeba synchronizovat mezi několika zařízeními a také v případě, že se akce koná někde kde není signál nebo pokrytí Wi-Fi. V připadě prodeje vstupenky dodatečně po tomto vašem nastavení, bude se stále jevit jako neplatná.

          

1/ Následně spustíme v druhém zařízení aplikaci „Checkticket” a na úvodní obrazovce vybereme možnost „Skenovat nastavení“ a načteme daný QR kód.

          

Po tomto načtení již můžeme rovnou načítat vstupenky (toto je vhodné pro další osoby, které mají na starosti pouze načítání vstupenek a jak to celé funguje se jich netýká).

Samotná autorizace:

Než začneme s autorizací je třeba si nastavit co chci autorizovat a jak (co která nastavení autorizace znamenají, je popsáno výše), a pak ťukneme na tlačítko „Ověřovat vstupenky“.
Následně se stáhnou kódy vstupenek do telefonu a pak se jejich platnost či duplicita ověřuje online. Stažení může chvilku trvat dle množství kódú u akce a rychlosti připojení k internetu.
- Na samotné obrazovce při načítání kódů je možné si ještě nastavit možnost zapnutí vibrace při jednotlivém načítání, popřípadě zvukový signál, či přisvícení svítilnou ze zařízení.
- Ve spodní části obrazovky je možnost přepínat mezi kamerou, laserem (máte-li takové zařízení) a ručním zadáním čísla kódu (v případě je-li poškozen či částečně nečitelný).

                    

Samotné skenování kódů (aplikace podporuje několik mezinárodních norem čárových kódů) musí probíhat tak, aby se daný kód celý vešel nejlépe do rámečku vyznačeném na obrazovce.
Popřípadě přibližujeme, oddalujeme kameru od vstupenky, aby se nám celý kód vešel do záběru. V případě nedoostření kamery stačí prstem ťuknout do rámečku.

Při autorizaci rozeznáváme několik stavů načtených vstupenek, kdy nám je na obrazovce vždy barevně a jasně napsán stav.
Barvy se řídí nepsaným zvykem:
Zelená= OK (vstupenka je načtena poprvé a je platná) popřípadě pozor je tam i sleva (třeba ZTP/P, SENIOR, STUDENT, DÍTĚ, …)
Červená = něco není v pořádku (opětovné načtení vstupenky, popřípadě neznámý/neplatný kód)
Oranžová = pozor (vstupenka je platná, ale patří do jiné zóny, nebo je prodána se slevou (třeba ZTP/P, SENIOR, STUDENT, DÍTĚ, …)

                    

          

K návratu z autorizace do obrazovky nastavení se používá obečně tlačítko „Zpět“ nebo značka šipky doleva.
Při takovém návratu zjistíme, kolik vstupenek již bylo autorizováno, kolik vstupenek je uvnitř, …

Top