PEARL JAM - posun na rok 2022

NOVÝ TERMÍN – 22.7.2022 PRAHA, O2 ARENA

Vzhledem ke stávající situaci s epidemií koronaviru SARS-CoV-2 jsme byli nuceni zrušit termín koncertu kapely Pearl Jam, který se měl konat dne 25.7.2021 v pražské O2 areně.

Zrušený koncert se bude konat v novém termínu dne 22.7.2022 v pražské O2 areně.
Vaše původní vstupenky na tuto akci zůstávají nadále v platnosti.

Vyjádření kapely Pearl Jam fanouškům:
“Bohužel jsme opět nuceni přesunout naši tour, která se měla odehrát letos v létě, na rok 2022. Jsme nadšeni tím, jak po celém světě postupuje očkování proti pandemii covidu a vyhlížíme dny, kdy se s vámi, fanoušky, setkáme opět na koncertech. Do té doby prosím buďte opatrní, noste roušky, a všichni se společně potkáme na koncertech v příštím roce.
V mezičase jsme pro vás připravili malou pozornost, a to záznam koncertu z Calling Festivalu, který se uskutečnil před více než deseti let v londýnském Hyde Parku. Video si budete moci pustit od soboty 3.4. do pondělí 5.4. na YouTube a Facebook kanálu kapely, stejně tak na www.nugs.net.“

V případě, že se akce ruší, je pořádající agentura LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o. v souladu se zákonem č. 247/2020 Sb., v účinném znění, o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí, oprávněna zákazníkovi nabídnout poukaz v minimálně stejné hodnotě, jaká je hodnota původní zakoupené vstupenky na zrušenou akci. Tento poukaz bude vydán ticketingovým operátorem Ticketportal. Zákazník poté může uplatnit poukaz při dalším nákupu z nabídky pořadatelem nabízených akcí, jejichž výčet je k nalezení na www.ticketportal.cz.

POSTUP VYDÁNÍ POUKAZU:
Žádost o vydání poukazu za vstupenku zakoupenou přes Ticketportal lze podat následovně:
a/ u vstupenek zakoupených online po přihlášení do detailu nákupu pod zákaznickým účtem
b/ u vstupenek zakoupených na prodejním místě pouze na stejném místě, kde byla vstupenka zakoupena nebo zákazník může sám proměnit vstupenku na e-Poukaz na internetových stránkách Ticketportal.

Návod na podání žádosti (výměna vstupenky za poukaz) dle a/ i b/ je zde. Žádost o vydání poukazu, resp. výměna vstupenky za poukaz musí být uplatněna nejpozději do 31. prosince 2021. Další informace naleznete na tomto odkazu: https://www.ticketportal.cz/Article/6234?target=2.

ŽÁDAT O VYDÁNÍ POUKAZU MŮŽE POUZE OSOBA, KTERÁ ZAKOUPILA VSTUPENKU/Y NA PŮVODNÍ AKCI, JSOU-LI TYTO VSTUPENKY KE DNI PODÁNÍ ŽÁDOSTI PLATNÉ.

Poukaz bude vydán v minimálně stejné hodnotě, jaká je hodnota původní zakoupené vstupenky na zrušenou akci a lze jej využít do 31. října 2022 na nákup vstupenek na některou z akcí pořádaných společností LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o. Seznam těchto akcí naleznete po zadání kódu poukazu na této stránce.

V případě, že o poukaz nepožádáte, vaše původní vstupenka na zrušenou akci zůstává v platnosti a je možné ji využít na stejnou akci v novém termínu. Uplatněním vstupenky na nový termín zrušené akce nebo uplatněním poukazu na náhradní akci zaniká vaše právo na vrácení vstupného za zrušenou akci.

DALŠÍ POSTUP:
V případě, že do 31. prosince 2021 nepožádáte o vystavení poukazu nebo pokud již vystavený poukaz do 31. října 2022 nevyužijete nebo využijete-li pouze jeho část, bude Vám vstupné nebo jeho nevyužitá část vrácená až po 31. říjnu 2022, a to na Vaši žádost do 14 dnů způsobem, jakým jste vstupenku zakoupili.

Top