KISS - pražský koncert odložen

Vzhledem ke stávající situaci s epidemií koronaviru SARS-CoV-2 jsme byli nuceni zrušit termín koncertu skupiny KISS, který se měl konat dne 1.7.2020 v pražské O2 areně.

Zrušený koncert se bude konat v novém termínu dne 10.7.2021 v pražské O2 areně. Vaše původní vstupenky na tuto akci zůstávají nadále v platnosti.

V případě, že se akce ruší, je pořádající agentura LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o. v souladu se zákonem č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí, povinna zákazníkovi nabídnout poukaz v minimálně stejné hodnotě, jaká je hodnota původní zakoupené vstupenky na zrušenou akci. Tento poukaz bude vydán ticketingovým operátorem Ticketportal. Zákazník poté může uplatnit poukaz při dalším nákupu z nabídky pořadatelem nabízených akcí, jejichž výčet je k nalezení na www.ticketportal.cz.

VYDÁNÍ POUKAZU:
Vstupenku zakoupenou přes Ticketportal vyměníte za poukaz takto:
a/ pokud jste zakoupili vstupenku online, přihlaste se do detailu nákupu pod svým účtem,
b/ pokud jste vstupenku zakoupili na prodejním místě, na stejném místě můžete uplatnit výměnu nebo si sami můžete proměnit Vaši vstupenku na e-Poukaz na našich internetových stránkách. Návod pro výměnu naleznete zde. Vstupenku můžete za poukaz vyměnit nejpozději do 31. března 2021. Další informace naleznete zde.

Žádat o vydání poukazu může pouze osoba, která zakoupila vstupenku/y na původní akci, jsou-li tyto vstupenky ke dni podání žádosti platné.

Poukaz bude vydán v minimálně stejné hodnotě, jaká je hodnota původní zakoupené vstupenky na zrušenou akci a lze jej využít do 31. října 2021 na nákup vstupenek na některou z akcí pořádaných společností LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o. Seznam těchto akcí naleznete po zadání kódu poukazu na této stránce.

Uplatněním poukazu na náhradní akci zaniká vaše právo na vrácení vstupného za zrušenou akci.

KDO MŮŽE POŽÁDAT O OKAMŽITÉ VRÁCENÍ VSTUPNÉHO:
V případě, že ke dni tohoto oznámení patříte do skupiny osob se zdravotním postižením, jste evidování úřadem práce jako uchazeč o zaměstnání, jste osoba těhotná nebo čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, osoba starší 65 let nebo osamělý rodič pečující o nezaopatřené dítě („chráněné osoby“), máte dle zákona č. 247/2020 Sb., právo požádat o vrácení vstupného dle výše uvedeného postupu a vstupné vám bude vráceno do 14 dnů od doručení Vaší žádosti a prokázání, že patříte mezi chráněné osoby.

DALŠÍ POSTUP:V případě, že do 31. března 2021 nepožádáte o vystavení poukazu nebo pokud již vystavený poukaz do 31.října 2021 nevyužijete nebo využijete-li pouze jeho část, bude Vám vstupné nebo jeho nevyužitá část vrácená až po 31. říjnu 2021, a to na Vaši žádost do 14 dnů způsobem, jakým jste vstupenku zakoupili.

Top