NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

 

1) V SEZNAMU AKCÍ JSEM SI DOHLEDAL STAV SVOJÍ AKCE A JE U NÍ UVEDENO:

ZRUŠENO, vrací se

Finanční prostředky za vstupenky zakoupené online budou vráceny automaticky zpět na ten bankovní účet zákazníka, ze kterého byly vstupenky uhrazeny. Vstupenky zakoupené na prodejním místě je třeba na stejném prodejním místě i vrátit. Pokud je prodejní místo trvale uzavřeno, vstupenky je možné vracet v centrále naší společnosti (Politických vězňů 15, Praha 1), a to buď osobně nebo poštou s uvedením čísla účtu a přiložením předmětných vstupenek.

 

ZRUŠENO, nový termín XX.XX.XXXX

Vstupenky zůstávají v platnosti a není potřeba je vyměňovat. Pokud se Vám nový termín nehodil, bylo možné do 31.12.2021 vstupenky vyměnit online či na prodejních místech za voucher. Již vyměněné vstupenky za vouchery je možné až do 31.10.2022 využít k nákupu jiné akce daného pořadatele. V případě, že splňujete liberační důvody, které vám umožňují vstupenky vracet, vyplňte si, prosím, při online objednávkách formulář, při nákupu na prodejním místě navštivte toto prodejní místo a vstupenky vraťte tam. Liberační důvody naleznete dole na této stránce. Vztahují se na všechny akce s tímto stavem.

V případě, že splňujete liberační důvody, ale jedná se o tyto akce: Děti Ráje - Praha, Kleopatra - Brno, Tři mušketýři - Brno, Angelika - Brno, je nutné kontaktovat přímo pořadatele dané akce: jaja@carouselproduction.cz

 

ZRUŠENO, nový termín XX.XX.XXXX / covid poukazy: NE

Vstupenky zůstávají v platnosti na nový termín a není potřeba je vyměňovat. Zakoupené vstupenky není možné vyměňovat za poukazy. Pokud se Vám nový termín nehodí a splňujete liberační důvody, které vám umožňují vstupenky i v takovém případě vracet, vyplňte si, prosím, při online objednávkách formulář, při nákupu na prodejním místě navštivte toto prodejní místo a vstupenky vraťte tam. Liberační důvody naleznete dole na této stránce.

 

ZRUŠENO, výměna

Vstupenky bylo možné do 31.12.2021 vyměnit online či na prodejních místech za voucher. Již vyměněné vstupenky za vouchery je možné až do 31.10.2022 využít k nákupu jiné akce daného pořadatele. V případě, že splňujete liberační důvody, které vám umožňují vstupenky vracet, vyplňte si, prosím, při online objednávkách formulář, při nákupu na prodejním místě navštivte toto prodejní místo a vstupenky vraťte tam. Liberační důvody naleznete dole na této stránce.

V případě, že splňujete liberační důvody, ale jedná se o tyto akce: Děti Ráje - Praha, Kleopatra - Brno, Tři mušketýři - Brno, Angelika - Brno, je nutné kontaktovat přímo pořadatele dané akce: jaja@carouselproduction.cz

V případě, že splňujete liberační důvody, ale jedná se o tyto akce: Galileo, Tarzan, Mefisto a vstupenky jste zakoupili přímo od pořadatele, je nutné ho kontaktovat (vstupenky@hybernia.eu).

V případě, že splňujete liberační důvody, ale jedná se o akci: CZECH CABARET SHOW, je nutné kontaktovat přímo pořadatele dané akce.

 

ZRUŠENO, čekáme na nový termín

Vyčkejte prosím, až bude oznámen nový termín akce, na kterou jste si zakoupili vstupenky. Vstupenky zůstávají v platnosti (na termín, který bude teprve stanoven) a není potřeba je vyměňovat. Pokud se Vám žádný jiný termín nehodil, bylo možné vstupenky do 31.12.2021 vyměnit online či na prodejních místech za voucher. Již vyměněné vstupenky za vouchery je možné až do 31.10.2022 využít k nákupu jiné akce daného pořadatele. V případě, že splňujete liberační důvody, které vám umožňují vstupenky vracet, vyplňte si, prosím, při online objednávkách formulář, při nákupu na prodejním místě navštivte toto prodejní místo a vstupenky vraťte tam. Liberační důvody naleznete dole na této stránce.

V případě, že splňujete liberační důvody, ale jedná se o tyto akce: Děti Ráje - Praha, Kleopatra - Brno, Tři mušketýři - Brno, Angelika - Brno, je nutné kontaktovat přímo pořadatele dané akce: jaja@carouselproduction.cz

 

PŘESUNUTO, čekáme na nový termín

Vyčkejte prosím, až bude oznámen nový termín akce, na kterou jste si zakoupili vstupenky. Vstupenky zůstávají v platnosti (na termín, který bude teprve stanoven) a není potřeba je vyměňovat. Pokud se Vám žádný jiný termín nehodí, vstupenky je možné klasicky vracet. V případě nákupu online, vyplňte, prosím formulář. V případě nákupu na prodejním místě navštivte toto prodejní místo a vstupenky vraťte tam. V případě, že se dané akce v náhradním termínu nebudete moci zúčastnit, vracejte vstupenky bezodkladně.

 

PŘESUNUTO, nový termín XX.XX.XXXX

Vstupenky zůstávají v platnosti a není potřeba je vyměňovat. Pokud se Vám nový termín nehodí, vstupenky je možné klasicky vracet. V případě nákupu online, vyplňte, prosím formulář. V případě nákupu na prodejním místě navštivte toto prodejní místo a vstupenky vraťte tam. V případě, že se dané akce nemůžete zúčastnit, vracejte vstupenky bezodkladně. Několik dní před akcí to již nemusí být možné. 

 

NUSKUTEČNÍ SE, čekáme na nový termín

Vyčkejte prosím, až bude oznámen nový termín akce, na kterou jste si zakoupili vstupenky. Vstupenky zůstávají v platnosti (na termín, který bude teprve stanoven) a není potřeba je vyměňovat.

 

čekáme na vyjádření pořadatele

Zatím nemáme o této akci od pořadatele žádné informace. Vyčkejte, prosím. Zveřejníme je ihned, jakmile je obdržíme. 

 

 

2) CO JE TO POUKAZ A JAK JEJ MOHU ZÍSKAT?

Pokud máte platnou vstupenku na akci s předpokládaným termínem konání do 30. září 2021, kterou organizátor zrušil, máte nárok na získání poukazu ve stejné hodnotě, jakou mají vaše platné vstupenky. Poukaz můžete uplatnit při nákupu jakékoliv další akce z nabídky daného pořadatele až do 31. října 2022, pokud není na poukazu uvedeno jinak.

Výměnu vstupenek na poukazy provedete kdykoliv sami na stránkách Tickeportal.cz zde, nebo na prodejním místě, kde jste vaši vstupenku zakoupili. Výměna platné vstupenky na poukaz je možná do 31. prosince 2021.

Zde najdete návod jak proměnit vstupenku na poukaz

V případě, že do 31. prosince 2021 nepožádáte o vystavení poukazu nebo pokud již vystavený poukaz do 31. října 2022 nevyužijete nebo využijete-li pouze jeho část, bude Vám vstupné nebo jeho nevyužitá část vrácená až po 31. říjnu 2022, pokud o to po tomto datu požádáte. Pořadatel žádost do 14 dnů vyřídí způsobem, jakým jste vstupenku zakoupili.

 

 

3) JAKÉ JSOU LIBERAČNÍ DŮVODY, KTERÉ MI UMOŽŇUJÍ VRÁTIT VSTUPENKY, PŘESTOŽE SE VSTUPNÉ U AKCE NEVRACÍ A VSTUPENKY SE VYMĚŇUJÍ ZA VOUCHER?

- osoba se zdravotním postižením

- osoba vedená v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání

- osoba těhotná

- osoba čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou

- osoba starší 65 let

- osamělý rodič pečující o nezaopatřené dítě

 

 

4) MOHU SI SVŮJ POUKAZ VYMĚNIT ZA JAKOUKOLI AKCI Z NABÍDKY TICKETPORTAL?

Nikoli. Poukaz platí vždy na akce daného pořadatele, na jehož akci jste měli zakoupeny původní vstupenky a který je zároveň uveden na vašem poukazu. Nabídku akcí daného pořadatele je třeba průběžně sledovat na www.ticketportal.cz.

 

Top