Pevnost Josefov, Jaroměř - Josefov

Pevnost Josefov, Jaroměř - Josefov

Místo: Pevnost Josefov, Jaroměř - Josefov
Adresa: Okružní 34, Jaroměř Navigovat

Vstupenky

10.-14.
Srp.
2021
Brutal Assault
10.-14.08.2021 / START 12:00

Popis

Stručná historie pevnostního města Josefova

Slavnostní okamžik, kdy byl 3. října 1780 položen základní kámen pevnostního města Josefova, a začátek vlády Marie Terezie (1740), od sebe dělí bezmála čtyřicet let. Přitom právě okolnosti, za nichž se Marie Terezie ujímala trůnu po svém otci, císaři Karlu VI., si nakonec krom jiného vynutily v Čechách stavbu dvou nových pevností. Z toho jedné v sousedství Jaroměře.
Roku 1780 císařská komora odkoupila od majitele smiřického panství, knížete Jana Václava z Paaru vesnici Ples i s přilehlým okolím, rozkládajícím se na strategicky výhodném návrší nad řekou Metují. Jejím obyvatelům nařídila se vystěhovat, aby zde podle návrhu francouzského vojenského inženýra Claudea Benoita Duhamela de Querlonde za přísného utajení mohlo vzniknout pevnostní město, přejmenované roku 1793 na počest Josefa II. jeho synovcem, císařem Františkem II., na Josefov.
Než se pevnost budovaná podle Querlondova návrhu stala obranyschopnou, uběhlo sedm let. Její stavba obnášela nejen vyhloubení příkopů a navršení zemních valů, ale také přemístění říčních koryt. Toky Labe a Metuje byly zregulovány, přehrazeny a jejich soutok posunut o sedm set metrů dál po proudu. Přičemž obě řečiště ještě kilometr před soutokem propojil kanál, aby tu mohl vzniknout umělý ostrov.Rozsahu prací a objemu použitých materiálů odpovídalo též množství lidí, jež plesským staveništěm prošlo. Bylo jich asi 20 000 lidí, z toho přibližně 11 000 vojáků.Díky nim byl komplex josefovské pevnosti bojeschopný už roku 1787, kdy jej Josef II. vojsku slavnostně předal. Přesto dokončovací práce na podkopovém obranném systému, brdecké tvrzi, hlavní strážnici, prachárnách a všech sedmačtyřiceti studních zabraly ještě další tři roky. Ale ani po roce 1791 se v Josefově stavět nepřestalo. Například kostel Nanebevstoupení Páně vznikl mezi lety 1805 až 1811. Nové radnice se město dočkalo dokonce až v roce 1884.Avšak už roku 1793, kdy Josefov získal své dnešní jméno, začínalo být zřejmé, že pevnostní město Prusové nikdy obléhat nebudou. Francouzská revoluce už čtvrtým rokem ohrožovala staré feudální pořádky. Prusko a Rakousko proto upozadily vzájemné nepřátelství. Proti Francii se spojily. Boje s její republikánskou armádou ale sváděly mimo české země. Jimi jejich vojska jen procházela. Ani za napoleonských válek (1803-1815) se Josefov přes opakovaná uvádění do bojové pohotovosti podobně jako jiné bastionové pevnosti neuplatnil jinak než jako vězení pro zajaté Napoleonovy vojáky.

Galerie

picture Pevnost Josefov, Jaroměř - Josefov
picture Pevnost Josefov, Jaroměř - Josefov
picture Pevnost Josefov, Jaroměř - Josefov

Na mapě

Top