ZVVZ USK Praha x Nadezda Orenburg (RUS)

ZVVZ USK Praha x Nadezda Orenburg (RUS)

Datum: 9. ledna 2019
Místo: Sportovní hala Královka, Nad Královskou oborou 51 Praha

Vstupenky

Středa
9
Led. 2019
19:00
ZVVZ USK Praha x Nadezda Orenburg (RUS)

Na mapě

Top