Detail info
Close
KONTRAFAKT-PBX catering 1
Součástí VIP vstupenky je exklusivní catering podávaný po celou dobu akce, včetně no-limit konzumace vybraných alko/nealko nápojů.

+1 500 Kč

;
TimINg

NÁRODNÍ DIVADLO
TimINg

Místo:

Vstupenky

Informace o akci

TIMING
Orchestr BERG & DekkaDancers ...

koncert pro 8 tanečníků, 100 metronomů, 2 sólisty a orchestr
... sonda do nitra budovy Nové scény a vnitřního světa jednotlivých tanečníků
... orchestr je součástí představení přímo na scéně
... čas odpočítává 100 metronomů a jedna minuta se může jevit jako věčnost

Jedinečné představení, které spojuje současnou hudbu, tanec a nová média. Osm obrazovek na scéně nabízí průhledy do zákulisí a nejrůznějších prostor Nové scény. Co je skutečnost a co virtuální realita?

... Něco, co se v našich končinách jen tak nevidí. (Johana Mücková, ČT 24)

„Velmi kontaktní večer ... obrovský zážitek na Nové scéně“ (Vladimír Just, ČRo 6)

... Skvostně provedená muzika ... pocit, že jste se stali svědky něčeho, co tu ještě nebylo. ... Při pohledu na hodinky zjistíte, že pětasedmdesát minut vám uteklo jako pouhá čtvrthodina. (Vít Dvořák, OperaPlus)

Výchozím impulsem pro vznik společného projektu Orchestru BERG a DekkaDancers se stala hudba - skladby Poème symphonique pro 100 metronomů a Ramifications György Ligetiho, Koncert pro klarinet a orchestr Aarona Coplanda a Dances Louise Andriessena.

„Výsledná forma projektu je na hranici mezi koncertem a divadlem. Samotný název TIMING asociuje hru s časem a načasováním. Vyvstává otázka: jakou rychlostí pro člověka plyne čas? Spojením prostoru Nové scény a vnitřního prostoru jednotlivých tanečníků se zrodila cesta - putování časoprostorem, kdy se Nová scéna jeví jako labyrint, ve kterém se člověk ztrácí,“ osvětluje název projektu Lukáš Trpišovský. „Tak vznikají obrazy, pitoreskní příhody, které nás vedou až do našich hlubin, do sféry podvědomí, kde se realita jeví jako snová vize v odraze zrcadla. Cesta do labyrintu je stejně neodvratná jako nepředvídatelná. Co může existovat nezávisle na čase a prostoru?“ dodává režisérka Petra Tejnorová.

Ticketportal garantuje pravost vstupenek
Na stránkách společnosti Ticketportal si vždy zakoupíte originální vstupenky.
Ticketportal nemůže zaručit pravost vstupenek zakoupených na přeprodejních portálech. Ticketportal s těmito společnostmi nemá nic společného a tento způsob přeprodávání vstupenek nepodporuje.

Doporučené

Top