Teď, nádech a leť: A lidé žijí. Abdul

Teď, nádech a leť: A lidé žijí. Abdul

Datum:
Místo:

Vstupenky

Informace o akci

Příběhy o hrdosti, důstojnosti a nepochopitelné lidskosti. A lidé žijí je divadelní svědectví o boji o přežití, ve kterém nejde o holý život, ale o důstojnost, o život, který neupadá ani v rozkladu a zmaru. Abdul je příběh o neodpustitelné vině. Dějištěm příběhů je Čečna, avšak otázky, které vyvstávají jsou naše: Je možné dosáhnout takovéto úrovně lidství bez prožití války? Dá se obsáhnout vina? Kam má směřovat trest? "...Soubor Teď, nádech a leť vytvořil svět, ve kterém se hovoří o vině a právu, o bezpráví a milosrdenství, o zlobě a odpuštění, o soucitu s oběťmi i viníky, o soucitu s "člověkem jako takovým". A ani chvíli to nezní falešně nebo pateticky." (z recenze Magdaleny Hasiuk) Inscenace vychází ze skutečných příběhů a událostí z Čečny. Odehrály se v období, kdy se přežívající prvky tradičního myšlení střetávaly s válečným rozvratem a následným novým, totalitním uspořádáním země. Evropské pojetí zločinu a trestu v tomto prostředí ztrácí jasně definovatelné rysy i místo v žebříčku hodnot. Výše než potřeba spravedlivě potrestat viníky je touha "normálně žít jako obyčejní lidé". Co to znamená a co to stojí? Příběh mladíka Abdula v sobě nese nadčasové a mimo rámec regionu platné otázky kdo a čím je vinen, co je prvotní vina. Motivy pocházejí z přímých svědectví účastníků událostí a z knih: Asne Seierstad: Děti Grozného, Krystyna Kurczab-Redlich: Hlavou o zeď Kremlu, Petra Procházková: Aluminiová královna, Irena Brežná: Vlčice ze Sernovodsku, Anna Politkovská: Putinovo Rusko.

Na mapě

Top