Přednáška prof. Ing. Petera Staňka, Csc

Přednáška prof. Ing. Petera Staňka, Csc

Datum:
Místo:

Vstupenky

Informace o akci

"SPOLEČNOST 5.0 – VIZE BUDOUCNOSTI?"
od prof. Ing. Petra Staňka, CSc.
nastiňuje východiska, cesty řešení, limity zdrojů i možný obraz společnosti budoucna.
Není důležité, zda ji nazveme společnost 5.0.
Důležité je, že ji můžeme vytvořit. Pan profesor coby známý „katastrofista“ nám přiblíží problémy v oblastech jako například:

VODA bude? nebude?
PŮDA  budeme mít co jíst?
OVZDUŠÍ je CHEMTRAILS pravda?
KLIMA jak člověk ovlivňuje globální oteplování?
ENERGIE za jak dlouho budou vyčerpány přírodní zdroje?
LIDÉ  člověk nebo biorobot?
ZVÍŘATA přátelé nebo strava?
PLANETA lze ji ještě zachránit?

Tato pardubická přednáška pana profesora bude výjimečná v tom, že na závěr představíme vizi, jak z tohoto neradostného obrazu zachránit to, co je nám blízké a to prostřednictvím projektu Skooly vědomí života.

Na mapě

Top