Detail info
Close

Praktická psychologie - kurz

Praktická psychologie - kurz

Místo:

Vstupenky

Informace o akci

Odpolední kurz proběhne ve středu 7. a 14. 2. od 17 do 20:30 h

Přednášky a praktická cvičení se zaměří především na naši pozornost, vědomí, emoce, paměť, imaginaci aj.

Ačkoli se psychologie jako samostatná věda zformovala teprve v 19. století, vnitřní svět člověka byl předmětem zkoumání od nejstarších dob. Filozofové z Východu i Západu nám zanechali bohaté poznatky o lidské duši, o zákonitostech, kterými se řídí naše myšlení a cítění. Mluvili i o nejrůznějších nástrojích, kterými naše psýcha disponuje, jako je například paměť, inteligence, pozornost, imaginace a mnoho dalších. Během kurzu se seznámíme s těmito tradičními poznatky i s pohledem moderní psychologie. Přednášky jsou doplněny cvičeními, která pomáhají odhalit a rozvinout naše vnitřní potenciály.

Obsah kurzu:

• Pojetí člověka ve starodávném Řecku a Indii   
• Poznání sebe sama a cesta individuace dle C. G. Junga   
• Vědomí, nevědomí a pozornost   
• Jak dosáhnout emocionální stability    
• Jak rozvinout empatii   
• Jak pracovat se strachem   
• Techniky zlepšování paměti   
• Svět mysli a myšlení   
• Práce s představami a pozitivní přístup k životu   
• Sebedůvěra

Komu je kurz určen:

• Každému, kdo se chce blíže seznámit se svou psýchou a pracovat na rozvoji svých schopností.

Během praktických cvičení se naučíte:

• Co rozptyluje pozornost a co ji naopak pomáhá udržet   
• Jak zlepšit schopnost soustředění   
• Jak správně vyjadřovat emoce – verbálně i neverbálně    
• Jak dostat emoce v krizových situacích pod kontrolu   
• Jak překonat strach a špatnou náladu   
• Jaké existují druhy paměti, umění paměti a její trénink   
• Jak při komunikaci správě volit slova   
• Druhy imaginace   
• Jak používat imaginaci k naplnění vlastních snů

Rozsah kurzu:

•  8 výukových hodin - 4 bloky přednášek a cvičení po 2 výukových hodinách, každá v délce trvání 45 minut

Ticketportal garantuje pravost vstupenek
Na stránkách společnosti Ticketportal si vždy zakoupíte originální vstupenky.
Ticketportal nemůže zaručit pravost vstupenek zakoupených na přeprodejních portálech. Ticketportal s těmito společnostmi nemá nic společného a tento způsob přeprodávání vstupenek nepodporuje.

Top