Nabucco

NÁRODNÍ DIVADLO
Nabucco

Datum:
Místo:

Vstupenky

Informace o akci

Nabucco
Giuseppe Verdi

Ačkoliv je Nabucco (1842) teprve třetí operou Giuseppe Verdiho, rázem skladatele proslavila. Přesto málem nevznikla: premiéra jeho druhé – komické – opery Jeden den králem v roce 1840 byla tak neúspěšná, že skladatel, zdrcený navíc smrtí své ženy Margherity, chtěl operní dráhu opustit. Jen s obtížemi přesvědčil ještě ne třicetiletého skladatele impresário milánské La Scaly, Bartolomeo Merelli, aby zhudebnil libreto Temistoclea Solery, zpracovávající biblický námět ze Starého zákona.
Babyloňané pod vedením krále Nabuchodonozora (Nabucca) vtrhnou do Jeruzaléma, zničí Šalamounův chrám a židovský národ odvlečou do zajetí. Nabucco, kterého Jehova potrestá šílenstvím, musí navíc čelit intrikám své domnělé dcery Abigail. Nakonec uzná svou chybu i sílu Jehovy a vrátí Židům svobodu.
Premiéra se uskutečnila 9. 3. 1842 v milánské La Scale s Verdiho druhou manželkou, Giuseppinou Strepponi, v roli Abigail.
Opera je nastudována v italském originále a v představení jsou použity české a anglické titulky.

Dirigent: Hilary Griffiths, Richard Hein, Rastislav Štúr
Režie: Karel Němec
Scéna: Ulrich Hüstebeck
Kostýmy: Josef Jelínek
Sbormistr: Adolf Melichar
Choreografie: Otto Šanda

Nabucco: Martin Bárta / Richard Haan / Jakub Kettner
Abigail: Anda-Louise Bogza / Jordanka Derilova / Jolana Fogašová / Szilvia Rálik
Fenena: Veronika Hajnová / Jana Horáková Levicová / Jana Sýkorová
Ismael: Richard Samek / Václav Sibera / Martin Šrejma
Zachariáš: Oleg Korotkov / Jiří Sulženko / Peter Mikuláš / Roman Vocel
Velekněz Baalův: Ivo Hrachovec / Roman Vocel
Anna: Hana Jonášová / Simona Procházková / Dagmar Vaňkátová
Abdallo: Jiří Hruška / Jan Ondráček / Aleš Voráček

Galerie

picture Nabucco
picture Nabucco
picture Nabucco

Na mapě

Doporučené

Top