LES MUSICIENS

LES MUSICIENS

Datum:
Místo:

Vstupenky

Informace o akci

KONCERT K POCTĚ 700. VÝROČÍ NÁSTUPU LUCEMBURKŮ NA ČESKÝ TRŮN
CONCERT IN HONOR 700th ANNIVERSARY OF THE ACCEDE
OF LUXEMBOURGS TO A CZECH THRONE
KONZERT ANLÄSSLICH DES 700. JAHRESTAGS DES ANTRITTS
DER LUXEMBURGER AUF DEN BÖHMISCHEN THRON


!!! SVĚTOVÁ PREMIÉRA / WORLD PREMIERE !!!
Alexander Müllenbach: King John the Blind (Král Jan, zvaný Slepý)
třídílná kompozice na téma 700. výročí sňatku krále Jana Lucemburského s princeznou Eliškou Přemyslovnou
three-part composition on 700th anniversary of King John‘s of Luxembourg and Princess Eliška‘s Přemyslovna wedding

Camille Saint-Saëns: Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 a moll, op 33
Concerto No 1 a minor for cello and orchestra op. 33
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 4 B dur, op. 60
Symphony No. 4 in B major, op. 60

Françoise Groben violoncello / cello

LES MUSICIENS (lucemburský komorní orchestr)
LES MUSICIENS (Luxembourgh chamber orchestra)

Nicholas Brochot dirigent / conductor

Předpokládaný konec / Estimated end 21:30
Počet přestávek / Number of intermissions 1
POZOR AKCE! NA POSLEDNÍ VSTUPENKY TOHOTO KONCERTU
VÁM JAKÉKOLIV PRODEJNÍ MÍSTO TICKETPORTAL POSKYTNE SLEVU 50%!!!

Prodejní místa též na vyžádání poskytují slevu 50% pro ZTP, ZTP/P a doprovod ZTP/P (jedna osoba). Pro vozíčkáře je připraven zvláštní sektor, cena 90,- Kč.
Asistence při nákupu vstupenek se slevou:
Call centrum Ticketportal +420 224 091 439,
rezervace@ticketportal.cz

Smetanova Litomyšl - kompletní program na www.ticketportal.cz
Smetana's Litomyšl - complete program on www.ticketportal.cz

Galerie

picture LES MUSICIENS

Na mapě

Top