Antonín Dvořák: SVATEBNÍ KOŠILE

Antonín Dvořák: SVATEBNÍ KOŠILE

Datum:
Místo:

Vstupenky

Informace o akci

THE SPECTRE'S BRIDE, op. 69
DIE GEISTERBRAUT, Op. 69


Kantáta pro sóla, smíšený sbor a orchestr na slova balady Karla Jaromíra Erbena
Cantata for soloists, mixed choir and orchestra to the Words by Karel Jaromír Erben 

Eva Urbanová soprán / soprano
Michal Lehotský tenor / tenor
Roman Janál baryton / baritone

SBOR A ORCHESTR JANÁČKOVY OPERY NÁRODNÍHO DIVADLA BRNO
CHORUS AND ORCHESTRA OF THE JANÁČEK OPERA OF THE NATIONAL THEATRE BRNO
Josef Pančík sbormistr /  choirmaster
Jaroslav Kyzlink dirigent / conductor 

Předpokládaný konec / Estimated end 22:30
Počet přestávek / Number of intermissions 0

Sleva pro ZTP, ZTP/P a doprovod ZTP/P (jedna osoba) ve výši 50%
bude na vyžádání poskytnuta na jakémkoliv prodejním místě Ticketportal.
Pro vozíčkáře je připraven zvláštní sektor, cena 80,- Kč.
Asistence při nákupu vstupenek se slevou:
Call centrum Ticketportal +420 224 091 439, rezervace@ticketportal.cz


Smetanova Litomyšl - kompletní program na www.ticketportal.cz
Smetana's Litomyšl - complete program on www.ticketportal.cz

Galerie

picture Antonín Dvořák: SVATEBNÍ KOŠILE

Na mapě

Top