7 proti Thébám

ROCKOPERA
7 proti Thébám

Místo:

Vstupenky

Informace o akci

Opera 7 proti Thébám se skládá ze dvou dějství. První vychází ze Sofoklova díla Oidipus na Kolónu a druhé z Aischylovy hry Sedm proti Thébám. Dějově se odehrává po událostech v opeře Oidipus Tyranus.
V prvním dějství hledá slepý poutník, bývalý král Théb Oidipus, v doprovodu svých dcer (mezi nimiž se nachází i Antigona) místo, kde bude moct spočinout. Když ho najde, dozví se, že se jedná o posvátnou půdu, na které nikdo nesmí přebývat. V druhém dějství zastihneme Eteokla, Oidipova syna, na thébském trůnu. Na doporučení strýce Kreonta se totiž s Polyneikem dohodli, že se ve vládnutí budou střídat. Eteoklés ovšem svůj slib nedodrží a namísto toho vyžene Polyneika z města. Ten nachází útočiště v Argu u krále Adrásta. V tu dobu tu získává azyl i sveřepý bojovník Týdeus, syn kalydónského krále Oinea, který byl ze své domoviny vyhnán po tom, co zavraždil své bratrance. Hledá spojence, s nimiž bude moct podniknout válečné tažení na Kalydón. Najde je v Polyneikovi a Adrástovi. Jako první bylo rozhodnuto zaútočit na Théby. Schyluje se ke krvavé bratrovražedné bitvě.


TVŮRČÍ TÝM
Hudba: Milan Steigerwald
Libreto: Pavla Forest
Režie: Roman Štolpa
Choreografie: Zuzana Dovalová

Ticketportal garantuje pravost vstupenek
Na stránkách společnosti Ticketportal si vždy zakoupíte originální vstupenky.
Ticketportal nemůže zaručit pravost vstupenek zakoupených na přeprodejních portálech. Ticketportal s těmito společnostmi nemá nic společného a tento způsob přeprodávání vstupenek nepodporuje.

Doporučené

Top