4. Mezinárodní hudební festival Eduarda Nápravníka

4. Mezinárodní hudební festival Eduarda Nápravníka

Datum:
Místo:

Vstupenky

Informace o akci

Cílem daného festivalu je seznámit širokou hudební veřejnost s hudbou neprávem opomíjeného významného českého skladatele a dirigenta, který je pro ruskou a českou hudební kulturu zcela zásadní.
O Nápravníkovi je známo, že byl výborným dirigentem světové úrovně, ale o jeho tvorbě toho víme pramálo. Proto jsme si zvolili jako cíl uspořádání festivalu, kde by zazněla hudba výhradně tohoto velikána ruské a české hudební kultury.
E.F.Nápravník právem zaujímá čestné významné místo v historii ruské hudební kultury. Tento Čech přijel ve svých dvaceti třech letech do Ruska, které se pro něho – podobně jako pro mnoho jeho krajanů v té době – stalo jeho druhou vlastí. Plně oddané a obětavé službě ruské hudbě, především pak ruskému opernímu divadlu věnoval potom více než padesát let svého života. Aniž by přerušil styky se svou rodnou českou kulturou dovedl hluboce pochopit zájmy ruského hudebního umění a stal se jedním z jeho předních představitelů. Navazuje srdečné, přátelské vztahy s P.I.Čajkovským, se sestrou vynikajícího Glinky – jeho pokračovatelkou - L.I.Šestakovovou, s I.A.Melnikovem, s F.I.Stravinským, s M.A.Dejša-Sionickou, F.Šaljapi-nem a dalšími vynikajícími ruskými umělci a hudebníky.

Jako talentovaného, energického a plně oddaného svému poslání umělce si E.F.Nápravníka vysoce cenili M.A.Balakirev, N.A.Rimskij-Korsakov, M.P.Musorgskij, A.P.Borodin, A.G.Rubinštejn, A.K.Glazunov.
Díla uvedených umělců a dalších Nápravník jako dirigent interpretoval s vynikajícím mistrovstvím a jemným uměleckým taktem.Upřímnými obdivovateli dokonalého dirigentského umění E.F.Nápravníka byli i mnozí vynikající představitelé ruské literatury, malířství a divadla.V širokých kruzích posluchačů se pak těšil neobyčejně velké oblíbenosti. V říjnu a listopadu 2012 proběhne v Praze a Sobotce 4.ročník Mezinárodního hudebního festivalu Eduarda Nápravníka.Ticketportal garantuje pravost vstupenek

Na stránkách společnosti Ticketportal si vždy zakoupíte originální vstupenky.

Ticketportal nemůže zaručit pravost vstupenek zakoupených na přeprodejních portálech (např. Viagogo). Ticketportal s těmito společnostmi nemá nic společného a tento způsob přeprodávání vstupenek nepodporuje.

Galerie

picture 4. Mezinárodní hudební festival Eduarda Nápravníka
picture 4. Mezinárodní hudební festival Eduarda Nápravníka
picture 4. Mezinárodní hudební festival Eduarda Nápravníka
picture 4. Mezinárodní hudební festival Eduarda Nápravníka
picture 4. Mezinárodní hudební festival Eduarda Nápravníka
picture 4. Mezinárodní hudební festival Eduarda Nápravníka
picture 4. Mezinárodní hudební festival Eduarda Nápravníka
picture 4. Mezinárodní hudební festival Eduarda Nápravníka

Na mapě

Top