DŮLEŽITÉ INFORMACE O VIP BALÍČCÍCH

Zakoupené balíčky není možné vracet či měnit za žádných okolností. Všechny balíčky a jejich obsah jsou nepřenosné. VIP předměty budou distribuovány na místě v den akce; mohou být uplatněny některé výjimky. Umělec, promotér, prodejní společnost, O2 arena nebo jiné přidružené strany nenesou odpovědnost za zastaralé nebo nepřesné informace poskytnuté spotřebiteli v době nákupu. Památeční VIP laminátové visačky slouží pouze k památečním účelům. VIP laminátová visačka neopravňuje držitele ke vstupu do místa konání koncertu, VIP prostor nebo do zákulisí.

Top