podmínkami zpracování osobních údajů pro marketingové účely

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Dne 25. května 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (tzv. a dále jen „GDPR“).

GDPR vzniklo se záměrem lépe chránit soukromí fyzických osob. Osobní údaje zákazníků zpracováváme i v rámci našich marketingových aktivit. Plně přitom respektujeme Vaše práva a k plnění svých povinností přistupujeme maximálně zodpovědně. Informace a nová pravidla zlepšují vaše postavení a ochranu. Samozřejmě, pokud se rozhodnete Váš souhlas udělit, máte vždy právo udělený souhlas odvolat, a to postupem popsaným v pravidlech.

Udělujete tímto souhlas platformě WebContent (Vlastník platformy je společnost WebMotion s.r.o.), se sídlem Růžová 972/1, Praha 1 zapsané u městského soudu v Praze, vložka 199397 (dále jen „platforma WebContent“) a společnosti SK Slavia Praha – fotbal a.s. se sídlem U Slavie 1540/2a, PSČ 100 00, Praha 10, IČ 639 99 609, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 3541 (dále jen „SK Slavia Praha“), aby ve smyslu Článku 4 odst. 2 GDPR zpracovávali vaši e-mailovou adresu.

Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem zasílání obchodních sdělení, ve kterém vám přinášíme aktuální informace z našeho klubu, soutěže o hodnotné ceny, informace o vstupenkách, utkáních a služeb třetích stran.

Souhlas udělujete na dobu neurčitou a můžete ho kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení, případně žádostí odeslanou na emailovou adresu naší společnosti slavia@slavia.cz. Vámi udělený souhlas či formulář souhlasu bude archivován po celou dobu, po kterou je Váš souhlas udělen a dále po dobu čtyř let po jeho odvolání za účelem doložení, že zpracování osobních údajů bylo zákonné.

Zpracování osobních údajů je prováděno platformou WebContent a společností SK Slavia Praha, tedy správci osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

§  poskytovatel marketingového softwaru WebContent;

§  poskytovatel nástroje Google formuláře;

§  případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době platforma WebContent a společnost SK Slavia Praha nevyužívá.

Vezměte, prosím, na vědomí, že dle GDPR máte dále právo:

§  na přenositelnost osobních údajů;

§  požadovat po nás přístup k osobním údajům;

§  požadovat opravu osobních údajů;

§  požadovat výmaz osobních údajů;

§  požadovat omezení zpracování osobních údajů;

§  vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás zasláním emailu na slavia@slavia.cz nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, webové stránky: https://www.uoou.cz.

Top