Obecné obchodní podmínky pořadatele

Obecné obchodní podmínky pořadatele pro nákup vstupenek pro akci TR10 konanou dne 9.6.2018

 

1. Smluvní vztah vzniká výlučně mezi pořadatelem fotbalových utkání na stadionu Sparty,
kterým je společnost AC Sparta Praha fotbal, a.s. a právoplatným držitelem vstupenky. Jakýmikoliv dodatečnými úpravami či poškozením se vstupenka stává neplatnou.

 

2. Vstupenka opravňuje k návštěvě na vstupence uvedené akce. Při opuštění místa pořádání akce ztrácí vstupenka svoji platnost.

 

3. Bude-li akce zrušena ze strany pořadatele, držitel vstupenky obdrží vstupné zpět oproti vrácení vstupenky
v místě, kde vstupenku zakoupil.

 

4. Do Generali Areny je zakázán vstup osobám mladším 2 let věku.Do sektorů „domácích vlajkonošů“ (sektory D45, D46, D47, D48, H37, H38, H39 a H40) je zakázán vstup osobám mladším 15-ti let věku.

 

5. Změna termínu pořádané akce je vyhrazena. Zpětvzetí vstupenek při změně termínu akce je možné jen do dne předcházejícímu konečnému dni pořádání akce. V jiných případech je zpětvzetí vstupenky vyloučeno.

 

6. Držitel vstupenky souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn bez nároku na odměnu držiteli vstupenky v rámci pořádané akce vytvořit obrazový záznam držitele, který překračuje líčení současného dění při pořádané akci, a tento záznam pak rozmnožit, vysílat nebo nechat vysílat, stejně jako použít v audiovizuálních mediích.

 

7. Držitel vstupenky je povinen dodržovat Návštěvní řád Generali Areny, zejména pak pokyny pořadatelské
a bezpečnostní služby. Při nedodržení Návštěvního řádu Generali Areny je splatná smluvní pokuta ve výši 25 000 Kč; ostatní práva pořadatele zůstávají nedotčena. Návštěvní řád Generali Areny je k nahlédnutí na www.sparta.cz a na vstupu do Generali Areny.

Top