PŘESUNUTO: ŘEDITELSKÁ LÓŽE BENEŠOV - 24.01.2018

ŘEDITELSKÁ LÓŽE BENEŠOV NA TICKETPORTAL.CZ
Divadelní představení ŘEDITELSKÁ LÓŽE
plánované v Benešově v Městském divadle Na Poště na 24. ledna 2018, muselo být bohužel z technických důvodů divadelní společnosti přeloženo o jeden den později.
NOVÉ DATUM: ČTVRTEK 25. LEDEN 2018
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a není třeba je vyměňovat.

Městské divadlo Na Poště, Tyršova 163, Benešov

ŘEDITELSKÁ LÓŽE, BENEŠOV NA TICKETPORTAL.CZ

-TH-

Případný požadavek na vrácení vstupného lze uplatnit oproti předložení a odevzdání platné vstupenky v místě jejího zakoupení, tj. v místě úhrady vstupného.
Pozor! POUZE DO ÚTERÝ 30. LEDNA 2018!

BENEŠOVSKÁ VSTUPENKA NA TICKETPORTAL.CZ

INFORMACE K VRACENÍ VSTUPNÉHO
Požadavek na vrácení vstupného lze uplatnit oproti předložení a odevzdání platné vstupenky
v místě jejího zakoupení, tj. v místě úhrady vstupného.
Pozor! POUZEDO ÚTERÝ 30. LEDNA 2018!

1) platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek na prodejním místě
• vstupné vrací výhradně prodejní místo, kde byla vstupenka zakoupena
• pro uplatnění nároku na vrácení vstupného je třeba předložit a odevzdat platnou vstupenku

2) platba vstupenek prostřednictvím internetu
• vstupné vrací výhradně centrální kancelář Ticketportal.cz  návratovou transakcí na tentýž účet (platební kartu),
  z něhož byly vstupenky uhrazeny
• o vrácení vstupného je v tomto případě třeba požádat, návratová transakce bude následně provedena automaticky

3) platba bankovním převodem na základě fakturace
Zákazníci, kteří vstupenky zaplatili na základě předchozí fakturace (daňového dokladu),
obdrží refundaci vstupného bankovním převodem.
• pro uplatnění nároku na vrácení vstupného je třeba zaslat
  na adresu Ticketportal, Politických vězňů 934/15, Praha 1, 110 00, Czech Republic
  - příslušný daňový doklad
  - informace o bankovním účtu zákazníka (Banka, IBAN)
  - platné vstupenky

Team Ticketportal

dotazy: reklamace@ticketportal.cz nebo
on-line Zákaznická podpora na ticketportal.cz v pravém dolním rohu Vašeho monitoru

Top