SMETANOVA LITOMYŠL - HOMMAGE A JAZZ, ARTURO SANDOVAL

SMETANOVA LITOMYŠL 2017 NA TICKETPORTAL.CZ

HOMMAGE À JAZZ - ARTURO SANDOVAL


DESETINÁSOBNÝ VÍTĚZ CEN GRAMMY / 10 TIME GRAMMY AWARD WINNER
trubka / trumpet
ARTURO SANDOVAL

____________________________________________________________________________________________

PROGRAM:
Scott Joplin:
Ragtime
Jazz Suite
Bohuslav Martinů: Le Jazz - věta pro orchestr a zpěv H. 168 /
Le Jazz - movement for orchestra and vocals H. 168
Dmitrij Šostakovič: Tea for Two
George Gershwin: I got Rhythm
Arturo Sandoval: Koncert pro trubku a orchestr č. 2 /
Concerto No. 2 for Trumpet and Orchestra
Karel Růžička: Celebration Jazz Mass
verze se symfonickým orchestrem / version with symphony orchestra

Arturo Sandoval trubka / trumpet
Michaela Šrůmová soprán / soprano
Kühnův smíšený sbor / Kühn Choir of Prague
sbormistr / choirmaster Marek Vorlíček
Smíšený pěvecký sbor KOS Pedagogické školy Litomyšl /
Litomyšl Pedagogical School Mixed Choir KOS
sbormistr / choirmaster Milan Motl
Karel Růžička Chamber Soloists/ Komorní sólisté Karla Růžičky
Symfonický orchestr Hl. města Prahy FOK / Prague Symphony Orchestra
Dirigent / Conductor
Jan Kučera

Vstupenky můžete zakoupit též on-line a ihned vytisknout - HOMEtickets!!
Tickets are available at Ticketportal sales points
or on-line - pay and print immediately - HOMEtickets!!

Vstupenky lze zakoupit též přednostně jako součástSmetanova Litomyšl - Vstupenkový balíček č. 4.
Jedna jediná vstupenka Vám zajistí hned tři nádherné festivalové večery!
VSTUPENKOVÉ BALÍČKY SMETANOVA LITOMYŠL 

Tickets are avalaible also within priority saleSmetanova Litomyšl - Package ticket No.4.
One ticket will provide you with three wonderful festival's evenings!
PRIORITY PACKAGE TICKETS SMETANOVA LITOMYŠL

Top