ZMĚNA: MIKVE 16. 1. 2017 Stavovské divadlo

ZMĚNA PŘEDSTAVENÍ 

Stavovské divadlo

16. 1. 2017: původně: Mikve -> nyní: Audience u královny

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. V případě nevyhovujícího náhradního představení je možné vstupenky vrátit v místě zakoupení do data představení.

Vrácení vstupenek:

1/platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce

vstupné vrací tentýž prodejce  do data představení

2/ platba vstupenek po internetu

a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny. Vstupenky je třeba doručit do centrální kanceláře IRSnet CZ s.r.o., Politických vězňů 15, Praha 1 do data představení

b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny. HOMEtickety je třeba zaslat emailem na reklamace@ticketportal.cz do data představení

Top