ZRUŠENO: Já, Francois Villon 22.12. 2016 Divadlo Na Jezerce

Ze zdravotních důvodů se ruší představení Já, Francois Villon 22.12. 2016 v Divadle Na Jezerce bez náhrady.

Vstupné se vrací v místě zakoupení oproti platné vstupence.

Reklamační oddělení TICKETPORTAL / TICKETPORTAL Complaint Department

Top