PŘESUNUTO: Hvězdy, jak je neznáte 11.2.2016 v Citadele Litvínov

PŘESUNUTO:

Pořad „Hvězdy, jak je neznáte“ plánovaný na čtvrtek 11.2.2016 v Citadele Litvínov je z důvodu nemoci přeložen na 27.4. 19:00. Vstupenky zůstávají v platnosti, případně můžete vstupenky vrátit v místě nákupu nejpozději do 25.2.2016.

1/platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce

vstupné vrací tentýž prodejce

2/ platba vstupenek po internetu

a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny – vstupenky lze zaslat emailem na adresu reklamace@ticketportal.cz a připojit čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Reklamační oddělení TICKETPORTAL

Top