ZRUŠENO: Celebrity 11. 2. 2016 19:00 Studio DVA

Z provozních důvodů je zrušeno představení CELEBRITY v termínu 11.2. 2016 od 19 hod v divadle Studio DVA.

Vstupné se vrací v místě zakoupení, a to nejpozději do 29.2.2016.

Na stejném prodejním místě můžete případně zakoupit vstupenky na nějaké jiné představení nebo jiný termín stand-up comedy Ondřeje Sokola, v prodeji je několik dalších termínů.

1/platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce

vstupné vrací tentýž prodejce

2/ platba vstupenek po internetu

a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny – vstupenky lze zaslat emailem na adresu reklamace@ticketportal.cz a připojit čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Reklamační oddělení TICKETPORTAL

Top