ZMĚNA: JEFF SCOTT SOTO (USA) 28.9.2015 Melodka, Brno a 29.9.2015 Nová Chmelnice, Praha

ZMĚNA: 
Z důvodu přesunu celého evropského turné dochází ke změnám termínů oboukoncertů v ČR zpěváka JEFF SCOTT SOTO (USA) z původních 28.9.2015 od 20:00 hod. v místě Hudební klub Melodka, Kounicova 20/22, Brno a 29.9.2015 od 20:00 hod. v místě NOVÁ CHMELNICE, Koněvova 219, Praha 3. 

O nových, náhradních termínech se jedná, budem o nich informovat na tomto místě. S největší pravděpodobností proběhnou oba koncerty začátkem dubna příštího roku.

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a není potřeba je vyměňovat. Zákazníkům, kterým zatím blíže neurčená změna termínů akce nevyhovuje, je umožněno vrátit vstupné, a to pouze do data nového termínů, které teprve budou oznámeny. O vrácení vstupného lze požádat v místě zakoupení=zaplacení po předložení platné vstupenky na původní termíny 28.9.2015 od 20:00 hod a 29.9.2015 od 20:00 hod.

1/platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce

vstupné vrací tentýž prodejce

2/ platba vstupenek po internetu

a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny – vstupenky lze zaslat emailem na adresu reklamace@ticketportal.cz a připojit čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Reklamační oddělení TICKETPORTAL

Top