ZMĚNA/ POKYNY PRO VÝMĚNU a VRACENÍ: Hana Zagorová a Petr Rezek 8.6.2015 20:00 Amfiteátr Jihlava

ZMĚNA:
Z technických důvodů dochází ke změně termínu a místa koncertu Hana Zagorová a Petr Rezek z původního termínu 8.6.2015 od 19:30 hod. a místa Amfiteátr Jihlava, Březinovy sady, Jihlava.

Nový, náhradní termín představení: 6.11.2015 od 19:30 hod.
Nové místo konání koncertu: DKO Jihlava, Tolstého 1455/2, Jihlava

POKYNY PRO VÝMĚNU A VRACENÍ:
Zakoupené vstupenky na původní termín 8.6.2015 je potřeba kvůli změně z neadresného sezení na místenkové vrátit, anebo vyměnit na náhradní termín koncertu 6.11.2015, a to bez výjimky pouze do data náhradního termínu. Výměna vstupenek probíhá v režimu vrácení + nový nákup. 
Zákazníci se zakoupenými vstupenkami na původní termín 8.6.2015 mají při výměně vstupenek na náhradní termín nárok na slevu Nový termín / Výměna na místa v I. cenové kategorii (sektor Přízemí), takže výměna jejich vstupenek proběhne bez doplatku.
A/ Slevu Nový termín / Výměna při platbě rezervovaných vstupenek nebo přímém nákupu vstupenek u prodejce
udílí tentýž prodejce.
B/ Slevu Nový termín / Výměna při platbě vstupenek po internetu lze uplatnit osobně v centrální kanceláři - Politických vězňů 15, Praha 1 -, anebo o ni zažádat při zaslání vstupenek poštou na výše uvedenou adresu, kdy je nutné uvést emailovou adresu, na kterou zákazník obdrží rezervaci zlevněných vstupenek na náhradní termín.  

O vrácení nebo výměnu vstupenek lze požádat v místě zakoupení=zaplacení po předložení platné vstupenky.

1/platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce

vstupné vrací tentýž prodejce

2/ platba vstupenek po internetu

a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny – vstupenky lze zaslat emailem na adresu reklamace@ticketportal.cz a připojit čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Reklamační oddělení TICKETPORTAL

Top