ZRUŠENO: 21. 5. 2015 Tři muži na špatné adrese v divadle Bez zábradlí

ZRUŠENO: 


z důvodnemoci Boba Klepla se ruší dnešní představení 21. 5. 2015 Tři muži na špatné adrese v divadle Bez zábradlí. Náhradní termín je 3.9. v 19h. Vstupenky zůstávají v platnosti.

 O vrácení vstupného v případě nevyhovujícího náhradního termínu lze požádat v místě zakoupení=zaplacení po předložení platné vstupenky.

1/ platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce

vstupné vrací tentýž prodejce

2/ platba vstupenek po internetu

a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny – vstupenky lze zaslat emailem na adresu reklamace@ticketportal.cz a připojit čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Reklamační oddělení TICKETPORTAL

Top