ZMĚNA/ZRUŠENO: 29.3.2015, TUČŃÁCI NA STŘEŠE V 15:00 H - PARDUBICE- NOVĚ 26.5.2015 OD 17:00 H

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat o následujícím:

ZMĚNA/ZRUŠENO

z důvodu onemocnění v souboru bylo zrušeno představení Tučňáci na arše, které se mělo odehrát dnes v neděli 29. 3. 2015 od 15.00 hodin na Malé scéně ve dvoře v Pardubicích.

Náhradní termín byl stanoven na úterý 26. května 2015 od 17.00 hodin.

Vstupenky zůstávají v platnosti i na náhradní termín, není třeba je vyměňovat.

O vrácení vstupného v lze v případě nevyhovujícího náhradního termínu požádat v místě zakoupení=zaplacení po předložení platné vstupenky, a to pouze a nejpozději do 25.5.2015.

1/platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce

vstupné vrací tentýž prodejce

2/ platba vstupenek po internetu

a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny – vstupenky zašlete emailem na adresu reklamace@ticketportal.cz a připojte čestné prohlášení, že si nárokujete vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát.

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

REKLAMAČNÍ ODDĚLENÍ

Top