ZRUŠENO: Mínus dva 10. 4. v 19.00 - Divadlo Bolka Polívky Brno

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás jménem pořadatele informovat o následujícím:

ZRUŠENO:

z důvodu onemocnění pana Milana Lasici je zrušeno představení MINUS DVA, které se mělo konat dne 10.4.2015 v Divadle Bolka polívky v Brně od 19:00 hodin.

Náhradní termín bude oznámen co nejdřívena www.divadlobolkapolivky.cz v sekci aktuality. Vstupenky zůstávají v platnosti i na náhradní termín.

O vrácení vstupného v lze v případě nevyhovujícího náhradního termínu požádat v místě zakoupení=zaplacení po předložení platné vstupenky, a to pouze a nejpozději do 1.6.2015.

1/platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce

vstupné vrací tentýž prodejce

2/ platba vstupenek po internetu

a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny – vstupenky zašlete emailem na adresu reklamace@ticketportal.cz a připojte čestné prohlášení, že si nárokujete vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

REKLAMAČNÍ ODDĚLENÍ

Top