ZMĚNA: 16.3.2015 DIVADLO KOMEDIE - MEZI NÁMA DOBRÝ

DIVADLO KOMEDIE NA TICKETPORTALL.CZ
Divadlo Komedie
Jungmannova 1, Praha 1

DIVADLO KOMEDIE NA TICKETPORTAL.CZ

Představení MEZI NÁMA DOBRÝ / Dorota Maslowska
plánované na pondělí 16.3.2015 v Divadle Komedie
bylo z důvodu nemoci v souboru zrušeno
a místo něj bude uveden náhradní titul
JEŽÍŠKOVA ARMÁDA.

ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI A NENÍ TŘEBA JE VYMĚŇOVAT.
Diváci, kterým nevyhovuje náhradní titul, mohou uplatnit nárok na vrácení vstupného
v místě zakoupení původních vstupenek, a to oproti předložení platné a nepoužité vstupenky.
POZOR, POUZE DO 31. BŘEZNA 2015!

-TH-

INFORMACE K VRACENÍ VSTUPNÉHO
Požadavek na vrácení vstupného lze uplatnit oproti předložení platné a nepoužité
vstupenky v místě jejího zakoupení, tj. v místě úhrady vstupného.
POZOR, POUZE DO 31. BŘEZNA 2015!

1) platba rezervovaných vstupeneknebo přímý nákup vstupenek na prodejním místě
vstupné vrací prodejní místo, kde byla vstupenka zakoupena

2) platba vstupenek na internetu
a) vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou
vstupné vrací centrální kancelář Ticketportal.cz - Politických vězňů 15, Praha 1 - hotově
nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny,
zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu
b) elektronické vstupenky typu HOMEticket
vstupné vrací centrální kancelář Ticketportal.cz - Politických vězňů 15, Praha 1 - hotově
nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny - vstupenky
lze zaslat emailem na adresu reklamace@ticketportal.cza připojit čestné prohlášení,
že si zákazník nárokuje vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát

3) platba vstupenek na dobírku
vstupné vrací centrální kancelář Ticketportal.cz - Politických vězňů 15, Praha 1 - hotově
nebo převodem na účet, jehož číslo je nutné uvést do průvodního dopisu,
zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

Team Ticketportal

dotazy:
reklamace@ticketportal.cz nebo
on-line Zákaznická podpora na ticketportal.cz v pravém dolním rohu Vašeho monitoru

Top