Pokyny pořadatele - splátkový prodej

Zprostředkovatelem prodeje vstupenky na splátky je společnost Ticketportal.

Nákup Vstupenky na splátky umožňuje zakoupit vstupenku na festival Let It Roll Open Air 2015 ve dvou splátkách.

Systém a termíny splátek - VSTUPENKA NA SPLÁTKY:
Celková částka, kterou dvěma splátkami zákazník zaplatí činí 1400 Kč + poplatky předprodejní sítě Ticketportal. Vstupenka na splátky, zakoupená dvěma splátkami opravňuje návštěvníka ke vstupu do hudebného areálu festivalu Let It Roll Open Air 2015 a jejím ekvivalentem je Standardní vstupenka.

1. splátka
První splátku vstupenky je možné zaplatit v termínu do 31. března 2015. Celková částka první splátky činí 700 Kč + poplatky předprodejní sítě Ticketportal. První splátku je možno zaplatit na prodejních místech sítě Ticketportal a prostřednictvím produktu Home Ticket (online vstupenek). Po zaplacení první splátky zákazník obdrží vstupenku "1. splátka", na které bude uveden unikátní kód. Tento kód bude opravňovat k nákupu Vstupenky na splátky formou druhé splátky.

2. splátka
Druhá splátka vstupenky musí být splacena v termínu 1. - 31. května 2015. Celková částka druhé splátky činí 700 Kč + poplatky předprodejní sítě Ticketportal. Druhou splátku je možno zaplatit na prodejních místech sítě Ticketportal a prostřednictvím produktu Home Ticket (online vstupenek). Zaplacením druhé splátky zákazník obdrží vstupenku "Vstupenka na splátky" opravňující vstup na festival Let It Roll Open Air 2015 a vstupenka je ekvivalentem Standardní vstupenky. Při vstupu do areálu festivalu se zákazník prokáže již jen "Vstupenkou na splátky".

Systém a termíny splátek - VSTUPENKA PLATINA NA SPLÁTKY:
Celková částka, kterou dvěma splátkami zákazník zaplatí činí 5000 Kč + poplatky předprodejní sítě Ticketportal. Vstupenka Platina na splátky, zakoupená dvěma splátkami opravňuje návštěvníka ke vstupu do hudebného areálu festivalu Let It Roll Open Air 2015, služby spojené se vstupenkou Platina dle platného znění na stránkách pořadatele a jejím ekvivalentem je vstupenka Platina.
1. splátka
První splátku vstupenky je možné zaplatit v termínu do 31. března 2015. Celková částka první splátky činí 2500 Kč + poplatky předprodejní sítě Ticketportal. První splátku je možno zaplatit na prodejních místech sítě Ticketportal a prostřednictvím produktu Home Ticket (online vstupenek). Po zaplacení první splátky zákazník obdrží vstupenku "1. splátka Platina", na které bude uveden unikátní kód. Tento kód bude opravňovat k nákupu Vstupenky Platina na splátky formou druhé splátky.

2. splátka
Druhá splátka vstupenky musí být splacena v termínu 1. - 31. května 2015. Celková částka druhé splátky činí 2500 Kč + poplatky předprodejní sítě Ticketportal. Druhou splátku je možno zaplatit na prodejních místech sítě Ticketportal a prostřednictvím produktu Home Ticket (online vstupenek). Zaplacením druhé splátky zákazník obdrží vstupenku "Vstupenka Platina na splátky" opravňující ke vstupu do hudebného areálu festivalu Let It Roll Open Air 2015, obsahuje služby spojené se vstupenkou Platina, dle platného znění na stránkách pořadatele a jejím ekvivalentem je vstupenka Platina. Při vstupu do areálu festivalu se zákazník prokáže již jen "Vstupenkou Platina na splátky".

Podmínky splátkového systému a doplňující informace:
Splátky jsou nerefundovatelné. Po zaplacení 1. splátky a nezaplacením 2. splátky částka za 1. splátku propadá. Druhou splátku je možné zakoupit pouze na základě unikátního kódu, který je nedílnou součástí vstupenky "1.splátka".

Souhlas se zpracováním osobních dat pořadatelem
Zákazník potvrzením objednávky a nákupem vstupenky automaticky souhlasí se zpracováním osobních dat pořadatelem akce, za účelem zasílání informací o festivalu a dalších kulturních akcí organizovaných pořadatelem.

Top