Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností Bestsport, a.s. v případě, kdy akci ne(spolu)pořádá společnost Bestsport, a.s.

Správcem osobních údajů je společnost Bestsport, a.s., se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17a, 190 00 Praha, IČO: 24214795, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 17875 (dále jako „Bestsport, a.s.“ nebo také „správce“).

Souhlas je poskytován v případě, že subjekt údajů pořizuje vstupenku na akci, kterou ne(spolu)pořádá Bestsport, a.s. V případě, že je akce (spolu)pořádána společností Bestsport, a.s., je zpracování údajů prováděno na základě čl.  5 odst. b Zásad pro zpracování osobních údajů. Zásady zpracování osobních údajů získaných na základě souhlasu a práva subjektu údajů jsou uvedeny zde: https://www.o2arena.cz/cz/ochranaudaju

Udělením souhlasu vyjadřuje subjekt údajů svůj souhlas tím, aby osobní údaje, které poskytuje v souvislosti s provedením rezervace/nákupu vstupenek či služeb na tomto webovém portálu, byly poskytnuty ke zpracovávání a až do odvolání jeho souhlasu zpracovávány provozovatelem O2 areny, společností Bestsport, a.s., jakožto správcem těchto údajů, a to za účelem marketingového využití, zejména zasílání marketingových sdělení a novinek z oblasti podnikání správce, a to na základě souhlasu s tímto zpracováním; účelem může být v tomto případě i zasílání provozních a informačních sdělení k provozu O2 areny (např. informace o bezpečnostních opatřeních k akcím apod.), statistickévyhodnocování návštěvníků akcí konaných v budově O2 areny a další analytické vyhodnocování pro účely Bestsport, a.s.; osobní údaje poskytuje subjekt údajů pro tento účel dobrovolně a souhlas není předpokladem poskytnutí žádné služby nebo prodeje zboží správce nebo třetí strany.

Marketingovým využitím se rozumí zejména nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků.

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje zákazník dobrovolně a může jej kdykoli bezplatněodvolat, a to na e-mailové adrese společnosti Bestsport, a.s. osobniudaje@bestsport.cz nebo poverenec@bestsport.cz nebo písemně na adresu sídla správce. Souhlas je poskytnut do jeho odvolání.

 

Top