ZMĚNA - NOVÝ TERMÍN: BEATFEST: METAL ALL STARS 6.12.2014 20:00 Fórum Karlín, Praha

ZMĚNA:
Z technických důvodů došlo, jak jsme avizovali dříve, ke změně termínu koncertu metalových hvězd BEATFEST: METAL ALL STARS z původního termínu 6.12.2014 od 20:00 hod. v místě Fórum Karlín, Pernerova 676/51, Praha 8 - Karlín.

Nový, náhradní termín koncertu: 24.4.2015 od 20:00 hod.
Meet & Greet - setkání se všemi METAL ALL STARS: 24.4.2015 od 18:00 hod. 


Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a není potřeba je vyměňovat. Zákazníkům, kterým nový termín akce nevyhovuje, je umožněno vrátit vstupné pouze do 31.1.2015. O vrácení vstupného lze požádat v místě zakoupení=zaplacení po předložení platné vstupenky na původní termín 6.12.2014 od 20:00 hod.

1/platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce

vstupné vrací tentýž prodejce

2/ platba vstupenek po internetu

a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny – vstupenky lze zaslat emailem na adresu reklamace@ticketportal.cz a připojit čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát

3/ platba vstupenek na dobírku

vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo převodem na účet, který je nutné uvést do průvodního dopisu, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Reklamační oddělení TICKETPORTAL

Top