ZMĚNA: DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ 11.9.2014 - PŮVODNĚ „TŘI MUŽI NA ŠPATNÉ ADRESE“.

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás jménem pořadatele informovat o následujícím:

ZMĚNA:
z důvodu náhlého onemocnění paní Jany Šulcové odehrálo dne 11.9.2014 Divadlo Bez zábradlí náhradní představení namísto plánovaného „TŘI MUŽI NA ŠPATNÉ ADRESE“.

Pokud jste náhradní představení nenavštívili, můžete zažádat o vrácení vstupného v místě zakoupení=zaplacení vstupenky. Vstupenka musí být nepoškozená, musí mít i kontrolní útržek. O vrácení vstupného lze požádat do 30.9.2014.

1/ platba rezervovaných vstupenek nebo jejich přímý nákup u prodejce

vstupné vrací tentýž prodejce

2/ platba vstupenek po internetu

a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny – vstupenky lze zaslat emailem na adresu reklamace@ticketportal.cz a připojit čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát

Reklamační oddělní Ticketportal

Top