ZRUŠENO: PHDR. LIDMILA PEKAŘOVÁ - 26.4. PŘEDNÁŠKA V PRAZE

PhDr. Lidmila Pekařová - přednášky
Přednáška PhDr. Lidmily Pekařové plánovaná
na sobotu 26. dubna 2014 na Praze 1
byla bez náhrady ZRUŠENA.


Program přednášek PhDr. Lidmily Pekařové <<<

Požadavek na vrácení vstupného je možné uplatnit oproti předložení platné vstupenky v místě jejího zakoupení.
POZOR! Nejpozději do 30. dubna 2014!

INFORMACE K VRACENÍ VSTUPNÉHO
požadavek na vrácení vstupného lze uplatnit: do 30. dubna 2014
Vstupné bude vráceno oproti předložení platné vstupenky v místě jejího zakoupení, tj. v místě úhrady vstupného.
1) platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek na prodejním místě
vstupné vrací prodejní místo, kde byla vstupenka zakoupena
2) platba vstupenek na internetu
a) vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou
vstupné vrací centrální kancelář Ticketportal.cz - Politických vězňů 15, Praha 1 - hotově
nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny,
zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu
b) elektronické vstupenky typu HOMEticket
vstupné vrací centrální kancelář Ticketportal.cz - Politických vězňů 15, Praha 1 - hotově
nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny - vstupenky
lze zaslat emailem na adresu reklamace@ticketportal.cz a připojit čestné prohlášení,
že si zákazník nárokuje vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát
3) platba vstupenek na dobírku
vstupné vrací centrální kancelář Ticketportal.cz - Politických vězňů 15, Praha 1 - hotově
nebo převodem na účet, jehož číslo je nutné uvést do průvodního dopisu,
zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

Team Ticketportal

dotazy: reklamace@ticketportal.cz nebo
on-line Zákaznická podpora na ticketportal.cz v pravém dolním rohu Vašeho monitoru

Program přednášek PhDr. Lidmily Pekařové <<<

-TH-

Top