Únorové Svátky hudby ve znamení klarinetu - Václav Hudeček a Ludmila Peterková

Únorové Svátky hudby ve znamení klarinetu

22. ročník cyklu Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté, nabídne v únoru další hudební setkání, co by poctu jednomu z hudebních nástrojů. Kytaru vystřídá klarinet, který představí přední česká klarinetistka Ludmila Peterková spolu se svými studenty. V Koncertním sálu Pražské konzervatoře je v úterý 11. února bude hostit Václav Hudeček společně s úspěšným pardubickým souborem Barocco sempre giovane. Na programu jsou připravena díla Mozarta, Richtera, Stamice, Mendelssohna-Bartholdyho či současné hudba Ondřeje Kukala.

Klarinet je hudební nástroj zvláštní pro svou zpěvnost, barevnost tónu a charakteristický zvuk. Název nástroje je odvozen z označení barokních trubek – clarin, zdrobnělinou slova clarina vznikl posléze název clarinetto – tedy klarinet. Tónový rozsah klarinetu je úctyhodný, dosahuje téměř čtyř oktáv. Srovnáme-li například příčnou flétnou a klarinet, má klarinet mnohem hlubší, pevnější a bohatší témbrová odstínění a zřejmě proto se často stává hlavním nositelem obzvláště pevné a výrazné zpěvné melodie. Lze jím provádět krásné dynamické stínování, proto můžeme hovořit o klarinetu jako nástroji náladotvorném. Uplatňuje se, jak ve zpěvných lyrických partiích, v hudbě dramatického charakteru, tak i v moderní hudbě, v jazzu nebo populární nebo lidové hudbě. Nebývalé zvukové možnosti dokáže nástroj velmi dobře uplatnit především sólově, ale také v orchestrech či nejrůznějších komorních uskupeních.   Nahlédneme-li letmo do historie, zjistíme, že jednoplátkové nástroje se používaly již v antice, samotný klarinet se však vyvinul z barokního nástroje chalumeau. Tento nástroj však v mnohém připomínal zobcovou flétnu. Kolem roku 1700 k chalumeau přidal německý nástrojař Johann Christoph Denner dodatečnou klapku na přefuky, čímž se z jeho nástroje stal přímý předchůdce klarinetu. O další vývoj tohoto nástroje se postaral mimo jiné i vynikající český klarinetista Josef Beer, později pak pařížský klarinetista Jean Xavier Lefévre a vídeňští klarinetisté Anton a Johann Stadlerové.  Problémem pro všechny klarinety však byly podlepky u klapek, které těsnily nedokonale, což mělo za následek zhoršení tónových vlastností. Na základě propočtů Theobalda Böhma sestavil francouzský nástrojař Hyancithe Klosé v roce 1839 první klarinet s tzv. Böhmovou mechanikou (sám Böhm ještě před ním takto zkonstruoval příčnou flétnu). V roce 1867 dosáhl tento typ nástroje své plnoklapkové podoby, která má 20 klapek a 7 brýlí. Tyto klarinety se staly celosvětovým standardem a používají se dodnes.

Všechny krásy a taje tohoto zajímavého nástroje vám v průřezu klarinetové hudební literatury na dalším z koncertů cyklu Svátky hudby v Praze představí jedna z nejvýraznějších současných klarinetistek – Ludmila Peterková – laureátka mezinárodní soutěže Pražské jaro 1991, profesorka Pražské konzervatoře, příležitostná moderátorka i herečka. V mládí hrála na klavír, saxofon i klarinet, kterému se začala věnovat intenzivněji. Vystudovala hru na tento nástroj na Pražské konzervatoři a HAMU. Absolvovala roční stáž na pařížské Conservatoire National Supérieur a různé kratší kurzy u klarinetistů zvučných jmen (K. Leister, M. Arrignon), od roku 2007 pořádá vlastní letní kurzy v západočeských Domažlicích. Vystupovala v zemích celé Evropy, doma účinkovala na prestižních akcích jako koncert k zasedání MMF a Světové banky v Praze (s Českou filharmonií a dirigentem V. Ashkenazym). Významné zahraniční koncerty absolvovala i v Japonsku. Od roku 2000 nahrává exkluzivně pro společnost Supraphon. Od roku 2006 se věnuje také staré hudbě, kde se zaměřila na chalumeau, předchůdce klarinetu, a klasicistní dobové klarinety. Peterková spolupracuje s řadou umělců významných jmen – dirigent Jiří Bělohlávek, Vladimír Ashkenazy, Gerd Albrecht, mezzosopranistka Magdalena Kožená, Škampovo kvarteto, Tokio String Quartet, klavíristé Elisabeth Leonskaya, Gerhard Oppitz a dalšími.

Na Svátkách hudby představí Peterková spolu s Václavem Hudečkem a souborem Barocco sempre giovane i své největší talenty z Pražské konzervatoře.

Vstupenky na koncerty cyklu Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté jsou už v prodeji.

Více informací najdete na www.svatkyhudbyvpraze.cz.

Top