ZMĚNA: S tvojí dcerou ne, 5.2.2014 přeloženo na 6.3.2014

ZMĚNA:
Ze zdravotních důvodů bylo přesunuto představení S tvojí dcerou ne, 5.2.2014 v divadle PALACE. Náhradní termín představení je 6.3.2014.

Náhradní termín představení:
5.2.2014 = 6.3.2014

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti na nové představení a není potřeba je vyměňovat. Zákazníci, kterým nové představení nevyhovuje, mohou vstupenky vrátit v místě zakoupení=zaplacení po předložení platné vstupenky nejpozději do 6.3.2014. Poté nárok na vrácení vstupného nevzniká!!!

1/ platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce

vstupné vrací tentýž prodejce

2/ platba vstupenek po internetu

a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny – vstupenky lze zaslat emailem na adresu reklamace@ticketportal.cz a připojit čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát

3/ platba vstupenek na dobírku

vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo převodem na účet, který je nutné uvést do průvodního dopisu, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

 

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Reklamační oddělení Ticketportal (VB)

Top