ZRUŠENO: Děvčátko – Vánoční příběh 17. a 28. 12. 19:00 Studio DVA

ZRUŠENO: Děvčátko – Vánoční příběh 17. a 28. 12. 19:00 Studio DVA Vstupné se vrací v místě zakoupení = zaplacení po předložení platných vstupenek , a to nejpozději do 31.12.2013. Výměna vstupenek na jiný termín samozřejmě možná stejným způsobem (storno vstupenek na původní termín a vydání nových). 1/ platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce vstupné vrací tentýž prodejce 2/ platba vstupenek po internetu a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny – vstupenky lze zaslat emailem na adresu reklamace@ticketportal.cz a připojit čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát 3/ platba vstupenek na dobírku vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo převodem na účet, který je nutné uvést do průvodního dopisu, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení. Reklamační oddělení TICKETPORTAL (HO)
Top