Pravidla ITF - Mezinárodní Tenisové Federace (Davis Cup)

Držitel vstupenky tímto souhlasí s tím, že bude splňovat podmínky a požadavky stanovené v tomto dokumentu a požadované Českou sportovní a.s. (dále jen "PM") na akci Davis Cup konané v termínu 1.2.2019 – 2.2.2019.

1. Tato vstupenka je osobní odvolatelné oprávnění, je nepřenosná a nesmí být dále prodávána. PM si vyhrazuje právo odejmout oprávnění udělené touto vstupenkou, s uvedením nebo bez uvedení důvodu, vrácením kupní ceny. Není povoleno rozdávání ani opakované vstupování.

2. Držitel vstupenek nese veškerá rizika a nebezpečí související s účastí na akci, ať už před konáním, v průběhu konání, nebo po konání.

3. Veškeré prodeje vstupenek na akci jsou konečné, bez náhrady nebo výměny. Držitel vstupenek je odpovědný za ztrátu, ztracené nebo odcizené vstupenky.

4. Vstupenky nesmí být vydány pro reklamní, propagační nebo jiné obchodní účely (včetně soutěžních a loterijních).

5. Držitel vstupenky souhlasí s důkladným prohledáním a důkladnou kontrolou a/nebo zabavením zakázaných předmětů. Mezi zakázané předměty patří mimo jiné: lahve, plechovky, alkoholické nápoje, značky, video / kinematografické kamery a rekordéry s vysílací kvalitou záznamu, objektivy fotoaparátů s ohniskovou vzdáleností větší než 300 mm, deštníky, ohňostroje a dýmovnice. Osobám pod vlivem alkoholu nebude dovolen vstup do licencovaných prostor.

6. Držitel vstupenky nesmí vnášet do licencovaných prostor jakékoliv politické, reklamní nebo inzertní materiály ani označení, které mohou vidět ostatní osoby na akci.

7. Držitelé vstupenek nesmějí distribuovat literaturu ani jiné materiály ani prodávat ani distribuovat zboží v licencovaných prostorách.

8. Vstupem do místa konání akce držitel vstupenky souhlasí s tím, že bude fotografován, filmován a zaznamenáván v místě nebo v okolí místa konání akce. Držitel vstupenek uděluje neodvolatelný souhlas pořadateli PM, jeho právním nástupcům, držitelům licencí, obchodním partnerům a mediálním agenturám použít podle vlastního uvážení jakýkoliv takový film, obraz nebo záznam (včetně hlasu, obrazu a podobizny držitele vstupenky) pro jakýkoliv účel, včetně vysílání a pro obchodní účely bez náhrady nebo dalšího upozornění.

9. Datum a čas každého konání akce se může změnit bez předchozího upozornění. V případě zrušení jsou veškeré poplatky za zpracování a manipulaci nevratné.

10. Pokud vznikne spor ohledně vstupenky nebo účasti na akci, držitel souhlasí s tím předložit spor k závaznému rozhodčímu řízení v souladu s pravidly arbitrážní asociace.

11. Žádný držitel vstupenky ani divák nesmí shromažďovat, šířit, přenášet, publikovat ani uvolňovat z dějiště utkání skóre zápasu, nebo jakékoliv související statistické údaje během zápasu (od začátku zápasu až do jeho ukončení) pro jakékoli komerční či sázkařské účely.

12. Žádná osoba (jiná než osoba, která je držitelem příslušného povolení od ITF Licensing (UK) Ltd.)nemůže přinést do místa konání akce nebo používat v místě konání jakékoli zařízení, které je schopné zaznamenávat, nahrávat, přenášet nebo jinak komunikovat (digitálními nebo jinými prostředky) jakéhokoliv audio, vizuálního nebo audiovizuálního materiálu nebo jakýchkoliv informací nebo údajů ve vztahu k události nebo místu konání akce. Autorská práva v jakémkoli neoprávněném záznamu nebo přenosu je přiřazena k ITF Licensing (UK) Ltd. Pro vyloučení pochybností, mobilní telefony a další mobilní zařízení jsou povoleny v rámci konání akce za předpokladu, že: (a) jsou používány pouze pro osobní a soukromé použití, a ne během zápasu; a (b) žádný video materiál, který obsahuje jednotlivé části zápasů, který je zachycen pomocí mobilního telefonu nebo jiného mobilního zařízení nemůže být zveřejněn nebo jinak zpřístupněn třetím stranám, včetně, bez omezení, prostřednictvím sociálních sítí.

Top