Obecné obchodní podmínky AC Sparta Praha fotbal, a.s,

Obecné obchodní podmínky pořadatele
pro nákup permanentních vstupenek
pro sezonu 2014/2015

1. Smluvní vztah vzniká výlučně mezi pořadatelem fotbalových utkání na stadionu Sparty, kterým je společnost AC Sparta Praha fotbal, a.s. a právoplatným držitelem permanentní vstupenky.

2. Permanentní vstupenka je nepřenosná. Při zakoupení permanentní vstupenky je žadatel povinen vyplnit požadované registrační údaje.

3. V případě ztráty nebo zničení permanentní vstupenky může o vystavení duplikátu požádat výhradně osoba vedená v databázi AC Sparta Praha fotbal, a.s. jako majitel permanentní vstupenky. Při žádosti o vystavení duplikátu je žadatel povinen prokázat se průkazem totožnosti (občanský průkaz popř. cestovní pas nebo řidičský průkaz). Poplatek za vystavení duplikátu činí 300Kč. Duplikát vystavuje pouze Zákaznické centrum AC Sparta Praha fotbal, a.s.

4. Do sektorů „domácích vlajkonošů“ (sektory D45,D46,D47,D48, H37,H38) je zakázán vstup osobám mladším 15-ti let věku.

5. Zakoupením permanentní vstupenky vzniká automatická rezervace vstupenky na domácí utkání evropských pohárů. Místo této vstupenky nemusí souhlasit s místem permanentní vstupenky.

6. Držitel permanentní vstupenky souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn bez nároku na odměnu držiteli permanentní vstupenky v rámci pořádané akce vytvořit obrazový záznam držitele, který překračuje líčení současného dění při pořádané akci, a tento záznam pak rozmnožit, vysílat nebo nechat vysílat, stejně jako použít v audiovizuálních mediích.

7. Držitel permanentní vstupenky je povinen dodržovat Návštěvní řád Generali Areny, zejména pak pokyny pořadatelské a bezpečnostní služby. Vstup na hrací plochu a lezení po zábranách je co nejpřísněji zakázáno. Při nedodržení tohoto zákazu je splatná smluvní pokuta ve výši 50 000 Kč; ostatní práva pořadatele zůstávají nedotčena. Návštěvní řád Generali Areny je k nahlédnutí na www.sparta.cz.

8. Padělání permanentní vstupenky je trestné, padělatel bude trestně stíhán.


Vydala dne 1.11.2013
společnost AC Sparta Praha fotbal, a.s.

Top