ZRUŠENO: Tři verze života 16.11.2013 PALACE

Jménem pořadatele akce si Vám dovolujeme oznámit, že:
představení Tři verze života, které se mělo odehrát 16.11.2013 se ruší ze zdravotních důvodů.
Náhradní termín:
16.11.2013 19:00 = 22.1.2014 19:00
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti na nový termín a není potřeba je vyměňovat.
Zákazníci, kterým nový termín koncertu nevyhovuje, mohou vstupenky vrátit v místě zakoupení=zaplacení po předložení platné vstupenky nejlépe do 31.12.2013:

1/ platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce
vstupné vrací tentýž prodejce

2/ platba vstupenek po internetu

a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, 110 00 Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu
b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, 110 00 Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny – vstupenky lze zaslat e-mailem na adresu reklamace@ticketportal.cz a připojit čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát
3/ platba vstupenek na dobírku
vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, 110 00 Praha 1 – hotově nebo převodem na účet, který je nutné uvést do   průvodního dopisu, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

Top