ZRUŠENO: Festival světla SIGNAL 2013: Plavby za světlem 18.10.2013 21:00/ Parník Vyšehrad, Praha 1

ZRUŠENO:
důvodu změny plavby z veřejné na soukromou bylazrušena akce Festival světla SIGNAL 2013: Plavby za světlem, která se měla uskutečnit v termínu 18.10.2013 od 21:00 hod./ PARNÍK VYŠEHRAD z vyplutím z přístavu v místě Přístaviště parníků, Dvořákovo nábřeží, Praha 1 (u Čechova mostu).

Nárok na vrácení vstupného lze uplatnit oproti předložení platné vstupenky v místě jejího zakoupení.
V případě, že si zákazník zakoupil vstupenku prostřednictvím internetu – Cardpay – musí originál vstupenky vrátit přímo na centrále Ticketportal, Politických vězňů 15, Praha 1, 11000, anebo ji zaslat poštou se žádostí o vrácení vstupného s číslem účtu. Vstupné je v případě internetového nákupu vstupenek vraceno standardně návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny. 
V případě vstupenek vytištěných formou HOMEticket je potřeba současně zaslat či na místě vyplnit i čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vrácení peněz za předmětné představení jen jednou. Při vracení vstupenek vytištěných formou HOMEticket je možné kontaktovat centrálu sítě Ticketportal i na e-mailové adrese:
reklamace@ticketportal.cz.
V případě vstupenek objednaných na dobírku, je potřeba vrátit originál vstupenky osobně či poštou též na adresu centrály, do průvodního dopisu je však potřeba napsat číslo účtu, na který bude vstupné zasláno zpět.

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Top