ZRUŠENO: Michal na hraní 15.6.2013

ZRUŠENO:
Z technických
důvodů bylozrušeno představení MICHAL NA HRANÍ, které se mělo odehrát v termínu 15. 6. 2013 od 20:00 hod. v místě Lesní divadlo, Řevnice.

Městem Řevnice a na základě podnětu správce lesa, město Řevnice vydalo výstrahu pro vstup do lesních porostů na svém území, v lesech v těchto dnech ve svazích dochází k sesuvům zeminy a tím odhalení kořenů stromů které následně hrozí pádem, nebo již k pádům dochází!

Nárok na vrácení vstupného lze uplatnit oproti předložení platné vstupenky v místě jejího zakoupení nejpozději do 10.7.2013.
V případě, že si zákazník zakoupil vstupenku prostřednictvím internetu – Cardpay – musí originál vstupenky vrátit přímo na centrále Ticketportal, Politických vězňů 15, Praha 1, 11000, anebo ji zaslat poštou se žádostí o vrácení vstupného s číslem účtu.
V případě vstupenek vytištěných formou HOMEticket je potřeba současně zaslat či na místě vyplnit i čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vrácení peněz za předmětné představení jen jednou. Při vracení vstupenek vytištěných formou HOMEticket je možné kontaktovat centrálu sítě Ticketportal i na e-mailové adrese:
reklamace@ticketportal.cz.

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Top