Nejčastější otázky

Jak si mohu zakoupit HOMEticket?

Po výběru akce a rezervování míst si jako metodu doručení vyberete HOMEticket, zaplatíte Vámi vybrané vstupenky prostřednictvím platební karty, nebo Internetbankingu a po úspěšné zrealizované platbě si budete moci dané vstupenky vytisknout.


Mohu si koupit HOMEticket na každou akci prostřednictvím Ticketportálu?

Bohužel ne, jen na akce označené logem a to z toho důvodu, že ne u každé akce je možné zabezpečit autorizaci a rovněž i souhlas pořadatele dané akce.


Proč si mám kupovat vstupenky prostřednictvím metody HOMEticket?

Tato nová distribuční metoda Vás osvobodí od čekání v řadě. Rovněž Vám umožní na poslední chvíli si zakoupit vstupenky na vybranou akci ( pokud jsou ještě volná místa ).


Budu vpuštěn na akci s HOMEticketem?

Ano, v případě, že na danou akci bylo možné zvolit si HOMEticket. Je to plnohodnotná vstupenka stejně, jako běžně prodávaná vstupenka prostředníctvím predajních míst sítě Ticketportalu.


Potřebuji speciální hardware?

Ne, není potřebný žádní speciální hardware, stačí běžná laserová tiskárna.


Co se stane, pokud vytisknu vstupenku vícekrát, nebo si vyhotovím její kopie?

Při vstupe na akci bude pořadatelem zkontrolované číslo vstupenky a čárový kod při vstupeu. Na danou akci bude vpuštěn jen první držitel platné vstupenkyky. Každý další klient, který sa prokáže stejnou vstupenkou, nebude na akci vpuštěn a vystavuje sa právním postihům.


Co mám dělat, pokud se mi vstupenka HOMEticket nedaří vytisknout?

Zkontrolujte nastavení PC, na ktorém budete tisknout HOMEticket s nastaveními uvedených v sekci Nastavení na této stránce.


Co mám dělat, pokud jsem vstupenku zaplatil, ale nevytiskl a přerušilo se spojení?

Postupujte podle návodu uvedeného v sekcii Postup na této stránce


Proč potřebujike vstupence HOMEticket i nějaký jiný identifikační doklad?

Tento požadavek je na Vaši ochranu a to z toho důvodu, že v případu nejasností má pořadatel při vstupu možnost zkontrolovat, kdo si danou vstupenku ve skutečnosti zakoupil.

Top