SMETANOVA LITOMYŠL - PROGRAM


 
FESTIVAL SMETANOVA LITOMYŠL
55.
MEZINÁRODNÍ OPERNÍ FESTIVAL
55th INTERNATIONAL OPERA FESTIVAL PRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK - STŘEDA 6. BŘEZNA 2013 V 10:00H ZDE!
TICKET SALE AND ADVANCE BOOKING - ON MARCH 6TH 2013 FROM 10:00 A.M. HERE!


PROGRAM / PROGRAMME
13:06.2013 , 19:30, II. zámecké nádvoří / 2nd Castle Courtyard
SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERTČeská filharmonie - Má vlast
CEREMONIAL OPENING CONCERT 
Czech Philharmonic Orchestra - My Country
Bedřich Smetana: Má vlast, cyklus symfonických básní
My Country, cycle of symphonic poems
Vyšehrad ● Vltava ● Šárka ● Z českých luhů a hájů / From Czech Meadows and Woods ● Tábor ● Blaník
ČESKÁ FILHARMONIE / CZECH PHILHARMONIC ORCHESTRA
Dirigent / Conductor Jiří Bělohlávek
Předpokládaný konec / Estimated end 21:00
Přestávky / Intermissions 0
A 1190 CZK ● B 790 CZK ● C 660 CZK ● D (Vozíčkář / Wheelchairs) 400 CZK
▪▪▪
14.06.2013, 19.30, II. zámecké nádvoří / 2nd Castle Courtyard
ČESKÁ FILHARMONIE - MÁ VLAST

CZECH PHILHARMONIC ORCHESTRA - MY COUNTRY
Bedřich Smetana: Má vlast, cyklus symfonických básní
My Country, cycle of symphonic poems
Vyšehrad ● Vltava ● Šárka ● Z českých luhů a hájů / From Czech Meadows and Woods ● Tábor ● Blaník
ČESKÁ FILHARMONIE / CZECH PHILHARMONIC ORCHESTRA
Dirigent / Conductor Jiří Bělohlávek
Předpokládaný konec / Estimated end 21:00
Přestávky / Intermissions 0
A 1190 CZK ● B 790 CZK ● C 660 CZK ● D (Vozíčkář / Wheelchairs) 400 CZK
▪▪▪
15.06.2013, 11:00, Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže
Chapter Church of the Raising of the Holy Cross
CHRÁMOVÉ MATINÉ PRO VARHANY A ŽESTĚ
CHURCH MATINÉE FOR ORGAN AND BRASS INSTRUMENTS
Na programu koncertu / Featuring works by
J. S. Bach, G. F. Händel, G. Ph. Telemann, M. A. Charpentier, J. Seger, D. Buxtehude, P. J. Vejvanovský, J. K. Tolar, M. Reger a suita z kantáty Carmina burana C. Orffa / and a suite from the cantata Carmina Burana by C. Orff
Aleš Bárta
varhany / organ
PRAGUE BRASS ENSEMBLE
František Bílek, Arnold Kinkal
trubky / trumpets
Jiří Lisý lesní roh / French horn
Jan Votava tenorový trombón / tenor trombone
Karel Kučera basový trombón / bass trombone
Předpokládaný konec / Estimated end 12:20
Přestávky / Intermissions 0
250 CZK ● Vozíčkář / Wheelchairs 100 CZK
▪▪▪
15.06.2013, 17:00, Smetanův dům / Smetana´s House
CAMERATA CHICAGO
Richard Wagner: Siegfriedova idyla, symfonická báseň
/ Siegfried Idyll, a symphonic poem
Joseph Haydn: Koncert pro violoncello a orchestr č. 2 D dur, op. 101
Concerto for Cello and Orchestra No. 2 in D Major, Op. 101
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 7 A dur, op. 92 / Symphony No. 7 in A Major, Op. 92
Wendy Warner violoncello / cello
CAMERATA CHICAGO
Dirigent / Conductor Drostan Hall
Předpokládaný konec / Estimated end 18:45
Přestávky / Intermissions 1
A 350 CZK ● B 250 CZK ● C 150 CZK ● D (Vozíčkář / Wheelchairs) 100 CZK
▪▪▪
15.06.2013, 21:00, II. zámecké nádvoří / 2nd Castle Courtyard
Giuseppe Verdi: OTELLO
lyrické drama o čtyřech dějstvích, libreto podle Williama Shakespeara Arrigo Boito
provedení v italském originále s českými titulky / FESTIVALOVÁ PREMIÉRA

lyric drama in four acts, libretto by Arrigo Boito after a drama by William Shakespeare
Performed in Italian with Czech surtitles. FESTIVAL PREMIERE
Otello Efe Kişlali
Desdemona Szilvia Rálik
Jago / Iago Richard Haan
ORCHESTR A SBOR STÁTNÍ OPERY / ORCHESTRA AND CHOIR OF THE STATE OPERA
Director / Režie Dominik Neuner
Dirigent / Conductor Tomáš Brauner
Předpokládaný konec / Estimated end 23:45
Přestávky / Intermissions 1
A 890 CZK ● B 590 CZK ● C 490 CZK ● D (Vozíčkář / Wheelchairs) 300 CZK
▪▪▪
16.06.2013, 19:30, II. zámecké nádvoří / 2nd Castle Courtyard
CARMINA BURANA
Sergej V. Rachmaninov:  ZVONY, poema pro sóla, sbor a orchestr na slova Edgara Allana Poea, op. 35
THE BELLS, a poem for soloists, choir and orchestra to words by Edgar Allan Poe, Op. 35
Carl Orff: CARMINA BURANA, světské písně pro sólové hlasy a sbor s orchestrálním doprovodem
secular songs for solo voices and choir with orchestra accompaniment
Kateřina Kněžíková soprán / soprano
Richard Samek tenor
Vladimír Chmelo baryton / baritone
ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO / CZECH PHILHARMONIC CHOIR OF BRNO
sbormistr / choirmaster Petr Fiala
KANTILÉNA - sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno
choir of children and youth by the Brno Philharmonic Orchestra
sbormistr  / choirmaster Jakub Klecker
FILHARMONIE BRNO
/ BRNO PHILHARMONIC ORCHESTRA
Dirigent / Conductor Jakub Hrůša
Předpokládaný konec / Estimated end 21:45
Přestávky / Intermissions 1
A 1190 CZK ● B 790 CZK ● C 660 CZK ● D (Vozíčkář / Wheelchairs) 400 CZK
▪▪▪
17:06.2013, 21:00, II. zámecké nádvoří / 2nd Castle Courtyard
KONCERT NA PŘÁNÍ / CONCERT BY POPULAR REQUEST
Vojtěch Dyk & B Side Band

Pokračovatelé tradice Orchestru Gustava Broma B-SIDE BAND a band leader Josef Buchta společně se zpěvákem Vojtěchem Dykem vytvořili ojedinělý projekt cover verzí světových rockových hitů v energických swingových aranžmá (mj. Beatles, Nirvana, R.E.M.) ale též evergreenů Milese Davise, Gordona Goodwina, Franka Sinatry či Raye Charlese. Na našem festivalu zaznějí ovšem i některé autorské novinky a několik skladeb ze světa hudby klasické…
B-SIDE BAND and bandleader Josef Buchta, together with singer Vojtěch Dyk, as followers of the tradition of Gustav Brom Orchestra, created a unique project of cover versions of world rock hits in lively swing arrangements (featuring The Beatles, Nirvana, R.E.M.), but also evergreens by Miles Davis, Gordon Goodwin, Frank Sinatra and Ray Charles. However, our festival audience will also be treated to some new original songs and several pieces from the world of classical music...
Vojtěch Dyk
B SIDE BAND
, bandleader Josef Buchta
Předpokládaný konec / Estimated end 23:00
Přestávky / Intermissions 1
Pořad je ozvučen.  / The programme uses a sound system.
A 1190 CZK ● B 790 CZK ● C 660 CZK ● D (Vozíčkář / Wheelchairs) 400 CZK
▪▪▪
18.06.2013, 21:00, II. zámecké nádvoří / 2nd Castle Courtyard
KONCERT NA PŘÁNÍ / CONCERT BY POPULAR REQUEST
Vojtěch Dyk & B Side Band
Pokračovatelé tradice Orchestru Gustava Broma B-SIDE BAND a band leader Josef Buchta společně se zpěvákem Vojtěchem Dykem vytvořili ojedinělý projekt cover verzí světových rockových hitů v energických swingových aranžmá (mj. Beatles, Nirvana, R.E.M.) ale též evergreenů Milese Davise, Gordona Goodwina, Franka Sinatry či Raye Charlese. Na našem festivalu zaznějí ovšem i některé autorské novinky a několik skladeb ze světa hudby klasické…
B-SIDE BAND and bandleader Josef Buchta, together with singer Vojtěch Dyk, as followers of the tradition of Gustav Brom Orchestra, created a unique project of cover versions of world rock hits in lively swing arrangements (featuring The Beatles, Nirvana, R.E.M.), but also evergreens by Miles Davis, Gordon Goodwin, Frank Sinatra and Ray Charles. However, our festival audience will also be treated to some new original songs and several pieces from the world of classical music...
Vojtěch Dyk
B SIDE BAND
, bandleader Josef Buchta
Předpokládaný konec / Estimated end 23:00
Přestávky / Intermissions 1
Pořad je ozvučen.  / The programme uses a sound system.
A 1190 CZK ● B 790 CZK ● C 660 CZK ● D (Vozíčkář / Wheelchairs) 400 CZK
▪▪▪
20.06.2013, 15:00, Smetanův dům / Smetana´s House
Eberhard Streul: PAPAGENO HRAJE NA KOUZELNOU FLÉTNU
PAPAGENO PLAYS THE MAGIC FLUTE
operní pohádka pro děti plná kouzel, peří a dobrodružství...
Představení je vhodné pro děti od čtyř do devíti let.
Children’s opera based on a fairy tale full of magic spells, feathers and adventure...
This performance is suitable for children aged four to nine.
Členové souboru Janáčkovy opery Národního divadla Brno
Members of the ensemble of the Janáček Opera of the National Theatre Brno
Director / Režie Tomáš Pilař
Dirigent / Conductor Ondrej Olos
Předpokládaný konec / Estimated end 16:00
Přestávky / Intermissions 0
100 CZK, 50% sleva pro děti do 15 let a studenty
50% discount for children under 15 and students
▪▪▪
20.06.2013, 17:00, Smetanův dům / Smetana´s House
Eberhard Streul: PAPAGENO HRAJE NA KOUZELNOU FLÉTNU
PAPAGENO PLAYS THE MAGIC FLUTE
operní pohádka pro děti plná kouzel, peří a dobrodružství...
Představení je vhodné pro děti od čtyř do devíti let.
Children’s opera based on a fairy tale full of magic spells, feathers and adventure...
This performance is suitable for children aged four to nine.
Členové souboru Janáčkovy opery Národního divadla Brno
Members of the ensemble of the Janáček Opera of the National Theatre Brno
Director / Režie Tomáš Pilař
Dirigent / Conductor Ondrej Olos
Předpokládaný konec / Estimated end 18:00
Přestávky / Intermissions 0
100 CZK, 50% sleva pro děti do 15 let a studenty
50% discount for children under 15 and students
▪▪▪
20.06.2013, 19:30, Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže
Chapter Church of the Raising of the Holy Cross
POCTA VAŇHALOVI / TRIBUTE TO JOHANN BAPTIST VAŇHAL
Johann Baptist Vaňhal:
Sinfonia in A (Bryan A4)
Koncert C dur pro varhany a orchestr
/ Concerto in C Major for Organ and Orchestra
Stabat mater, duchovní kantáta pro sóla, sbor a orchestr / spiritual cantata for soloists, choir and orchestra
Lucie Žáková varhany / organ
Michaela Šrůmová soprán / soprano
Markéta Cukrová mezzosoprán / mezzosoprano
PĚVECKÝ SBOR KOS PEDAGOGICKÉ ŠKOLY LITOMYŠL (dívčí část)
LITOMYŠL PEDAGOGICAL SCHOOL KOS SINGERS’ CHOIR (girls’ section), sbormistr / choirmaster Milan Motl
KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE
/ CZECH CHAMBER PHILHARMONIC ORCHESTRA PARDUBICE
Dirigent / Conductor Vojtěch Spurný
Předpokládaný konec / Estimated end 21:00
Přestávky / Intermissions 0
250 CZK ● Vozíčkář / Wheelchairs 100 CZK
▪▪▪
21.06.2013, 21:00, II. zámecké nádvoří / 2nd Castle Courtyard
Giuseppe Verdi: SICILSKÉ NEŠPORY / THE SICILIAN VESPERS
V temných stínech se rodí pomsta...
operní drama o pěti dějstvích; libreto Eugen Scribe; provedení v italském originále, české a anglické titulky
Premiéra v ND Brno 11. 1. 2013 / FESTIVALOVÁ PREMIÉRA
In the dark shadows, revenge is born...
operatic drama in five acts, libretto by Eugen Scribe;
Performed in the Italian original, with Czech and English surtitles. Premiered at the National Theatre Brno on 11th January 2013. FESTIVAL PREMIERE
Guido de Montfort Vladimír Chmelo
Arrigo Michal Lehotský
Vévodkyně Helena / Duchess Elena Louise Hudson
Ninetta Radka Hudečková
Giovanni da Procida Jiří Sulženko
SÓLISTÉ, SBOR A ORCHESTR JANÁČKOVY OPERY NÁRODNÍHO DIVADLA BRNO
SOLOISTS, CHORUS AND ORCHESTRA OF THE JANÁČEK OPERA OF THE NATIONAL THEATRE BRNO
Director / Režie Ladislav Adamik
Dirigent / Conductor Jaroslav Kyzlink
Předpokládaný konec / Estimated end  00:15
Přestávky / Intermissions 1
A 890 CZK ● B 590 CZK ● C 490 CZK ● D (Vozíčkář / Wheelchairs) 300 CZK
▪▪▪
22.06.2013, 17:00, Smetanův dům / Smetana´s House
JAN NOVOTNÝ HRAJE SMETANU / JAN NOVOTNÝ PLAYS SMETANA
Legenda české klavírní školy přednese v první části recitálu výběr skladeb z mladšího Smetanova období a poté druhou řadu Českých tanců, jíž vyvrcholila autorova klavírní tvorba.
Legend of the Czech piano school will perform a selection of songs from an early Smetana’s period in the first part of the recital and then the second series of Czech Dances, which culminated the author’s piano works.
Bedřich Smetana:
Črty, op. 5
/ Sketches, Op. 5
Vzpomínka na Čechy ve formě polek, op. 12, op. 13 / Memories of Bohemia in the form of polkas, Op.12 & Op.13
Macbeth a čarodějnice / Macbeth and the Witches
České tance II. / Czech Dances II
Jan Novotný klavír / piano
Předpokládaný konec / Estimated end  18:45
Přestávky / Intermissions 1
A 350 CZK ● B 250 CZK ● C 150 CZK ● D (Vozíčkář / Wheelchairs) 100 CZK
▪▪▪
22.06.2013, II. zámecké nádvoří / 2nd Castle Courtyard
Wolfgang Amadeus Mozart: DON GIOVANNI
Vše za tvé viny je málo…
opera o dvou dějstvích, libreto Lorenzo da Ponte; provedení v italském originále, české a anglické titulky / Premiéra v ND Brno 17. 5. 2013
Anything for your guilts is too little…
opera in two acts, libretto by Lorenzo da Ponte; Performed in the Italian original, with Czech and English surtitles. Premiered at the National Theatre Brno on 17th May 2013.
Don Giovanni Svatopluk Sem
Leporello Gustáv Beláček
Donna Anna Anda-Louise Bogza
Donna Elvíra Pavla Vykopalová
Komtur / Il Commendatore Jevhen Šokalo
Don Ottavio Otokar Klein
Zerlina Radka Hudečková
Masetto David Nykl
JANÁČKOVA OPERA NÁRODNÍHO DIVADLA V BRNĚ
JANÁČEK OPERA OF THE NATIONAL THEATRE BRNO
Director / Režie Bruno Berger-Gorski
Dirigent / Conductor Peter Feranec
Předpokládaný konec / Estimated end 00:15
Přestávky / Intermissions 1
A 990 CZK ● B 690 CZK ● C 590 CZK ● D (Vozíčkář / Wheelchairs) 360 CZK
▪▪▪
23.06.2013, 19.30, II. zámecké nádvoří / 2nd Castle Courtyard
KONCERT PLNÝ PŘEKVAPENÍ
/ CONCERT FULL OF SURPRISE
Večer plný hudebních trvalek i objevů, interpretačních jistot i překvapení, posluchačská soutěž a mnoho dalších muzikantských perliček v jubilejním koncertu dramaturga festivalu Vojtěcha Stříteského - 30 let na Smetanově Litomyšli.
A night full of musical evergreens and discoveries, interpretation certainties and surprises, a listeners’ competition and many other musical gemstones in the jubilee concert of the festival dramaturge Vojtěch Stříteský to commemorate the 30 years of his work for Smetana’s Litomyšl.
Hosté / Guests
Pavel Šporcl, Jiří Pavlica, Aleš Bárta, Juraj Bartoš, Taťána Roskovcová, Alice Holubová, HRADIŠŤAN, PŘEKVAPENÍ / SURPRISE
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ ZLÍN
/ BOHUSLAV MARTINŮ PHILHARMONIC ORCHESTRA ZLÍN
Dirigent / Conductor Stanislav Vavřínek
Předpokládaný konec / Estimated end 21:45
Přestávky / Intermissions 1
A 1190 CZK ● B 790 CZK ● C 660 CZK ● D (Vozíčkář / Wheelchairs) 400 CZK
▪▪▪
24.06.2013, 18:00, II. zámecké nádvoří / 2nd Castle Courtyard
Bedřich Smetana: (VY)PRODANÁ NEVĚSTA
THE (OUT)BARTERED BRIDE

představení pro děti a mládež; Originální inscenace jedné z raných verzí slavné komické opery s původní prózou přináší na jeviště hravost, optimismus a úsměv.  
a performance for children and young people; An unorthodox production of one of the early versions of the famous comic opera with the original prosaic text brings playfulness, optimism and smile to the stage.
DĚTSKÁ OPERA PRAHA / CHILDREN’S OPERA PRAGUE
Director / Režie Josef Dlouhý
Dirigent / Conductor Jan Chalupecký
Předpokládaný konec / Estimated end 20:00
Přestávky / Intermissions 1
Pořad je ozvučen. / The programme uses a sound system.
A 250 CZK ● B 150 CZK ● C 100 CZK ● D (Vozíčkář / Wheelchairs) 90 CZK
50% sleva pro děti do 15 let a studenty / 50% discount for children under 15 and students
▪▪▪
25.06.2013, 19.30, II. zámecké nádvoří / 2nd Castle Courtyard
MUSICA BOHEMICA & SPIRITUÁL KVINTET
Historicky první společné vystoupení dvou legendárních českých souborů.
The first joint appearance of two legendary Czech ensembles in the history.
MUSICA BOHEMICA, umělecký vedoucí / artistic leader Jaroslav Krček
SPIRITUÁL KVINTET
, umělecký vedoucí / artistic leader Jiří Tichota
Předpokládaný konec / Estimated end 21:30
Přestávky / Intermissions 1
Pořad je ozvučen. / The programme uses a sound system.
A 890 CZK ● B 590 CZK ● C 490 CZK ● D (Vozíčkář / Wheelchairs) 300 CZK
▪▪▪
Wednesday 26th June, 19.30, Kulturní centrum Fabrika Svitavy
Fabrika Cultural Centre Svitavy
Externí koncert ve SvitaváchHOMMAGE À ČAJKOVSKIJ
Off-site Concert in Svitavy HOMAGE TO TCHAIKOVSKI
Petr Iljič Čajkovskij:
Suita č. 4 G dur, op. 61, "Mozartiana"
/ Suite No. 4 in G Major, Op. 61, "Mozartiana"
Variace na rokokové téma pro violoncello a orchestr, op. 33 / Variations on a Rococo Theme for Cello and Orchestra, Op. 33
Andante cantabile pro smyčce, op. 11 č. 1 / Andante Cantabile for Strings, Op. 11 No. 1
Koncert pro housle a orchestr D dur, op. 35 / Concerto for Violin and Orchestra in D Major, Op. 35
Edwin E. S. Kim housle / violin
Jiří Bárta violoncello / cello
KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE / CZECH CHAMBER PHILHARMONIC ORCHESTRA PARDUBICE
Dirigent / Conductor Leoš Svárovský
Předpokládaný konec / Estimated end 21:30
Přestávky / Intermissions 1
250 CZK ● Vozíčkář / Wheelchairs 100 CZK
▪▪▪
28.06.2013, 20:00, II. zámecké nádvoří / 2nd Castle Courtyard
Antonín Dvořák: JAKOBÍN / JACOBIN
opera o třech dějstvích; libreto Marie Červinková-Riegrová; provedení v češtině, české a anglické titulky
an opera in three acts, libretto by Marie Červinková-Riegrová; Performed in Czech with Czech and English surtitles.
ORCHESTR, SBOR A BALET OPERY NÁRODNÍHO DIVADLA V PRAZE
ORCHESTRA, CHORUS AND BALLET OF THE OPERA ENSEMBLE OF THE NATIONAL THEATRE IN PRAGUE
KÜHNŮV DĚTSKÝ SBOR / KÜHN’S CHILDREN’S CHOIR, sbormistr / choirmaster Jiří Chvála
Director / Režie Jiří Heřman
Dirigent / Conductor David Švec
Předpokládaný konec / Estimated end 23:00
Přestávky / Intermissions 2
A 890 CZK ● B 590 CZK ● C 490 CZK ● D (Vozíčkář / Wheelchairs) 300 CZK
50% sleva pro děti do 15 let a studenty / 50% discount for children under 15 and students
Držitelům vstupenek nedohraného představení Jakobína z roku 2012 bude po jejich předložení před začátkem pořadu vráceno 50% ceny nové vstupenky.
▪▪▪
29.06.2013, 17:00, Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže
Chapter Church of the Raising of the Holy Cross
KHORIKOS NEW YORK
Na programu koncertu špičkového komorního sboru a cappella z New York City
Concert by a top NYC á cappella chamber choir featuring
Zoltán Kodály, Eric Whitacre, Jan Jirásek, Benjamin Britten, Morten Lauridsen, Samuel Barber, Edvard H. Grieg
KHORIKOS NEW YORK
sbormistr, umělecký vedoucí / choirmaster, artistic leader Jesse Mark Peckham
Předpokládaný konec / Estimated end 18:20
Přestávky / Intermissions 0
250 CZK ● Vozíčkář / Wheelchairs 100 CZK
▪▪▪
29.06.2013, 21:00, II. zámecké nádvoří / 2nd Castle Courtyard
Bedřich Smetana: DVĚ VDOVY / TWO WIDOWS
komická opera o dvou jednáních na libreto Emanuela Züngela; provedení v češtině, české a anglické titulky; premiéra v ND Praha 30. 5. 2013
comic opera in two acts; libretto by Emanuel Züngel. Performed in Czech, with Czech and English surtitles. Premiered at the National Theatre in Prague on 30th May 2013.
Karolína / Caroline - Marie Fajtová / Jana Sibera
Anežka / Agnes - Dana Burešová / Maria Kobielska
Ladislav Podhájský / Ladislaus - Aleš Briscein / Richard Samek
Mumlal - Zdeněk Plech / Luděk Vele
Toník - Václav Sibera / Martin Šrejma
Lidunka - Michaela Gemrotová / Yukiko Šrejmová Kinjo
ORCHESTR, SBOR A BALET OPERY NÁRODNÍHO DIVADLA V PRAZE
ORCHESTRA, CHORUS AND BALLET OF THE OPERA ENSEMBLE OF THE NATIONAL THEATRE IN PRAGUE
Kostýmy: / Costume design Theodor Pištěk
Director / Režie Jiří Nekvasil
Dirigent / Conductor Robert Jindra
Předpokládaný konec / Estimated end 23:30
Přestávky / Intermissions 1
A 890 CZK ● B 590 CZK ● C 490 CZK ● D (Vozíčkář / Wheelchairs) 300 CZK
▪▪▪
30.06.2013, 10.15, II. zámecké nádvoří / 2nd Castle Courtyard
Luboš Sluka: NERATOVSKÁ MŠE / NERATOV MASS
Latinská Mše pro sóla, smíšený sbor a varhany jubilujícího opočenského rodáka Luboše Sluky komponovaná k poctě záchrany kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově v Orlických horách zazní jako doprovod tradiční bohoslužby celebrované Mons. Tomášem Halíkem.
Latin mass for soloists, mixed choir and organ commemorating a jubilee of the Opočno native Luboš Sluka; composed in honor of the salvation of the Church of the Assumption of the Virgin Mary in Neratov in the Orlické Mountains, will sound to accompany a traditional mass celebrated by Mons. Tomáš Halík.
Josef Popelka varhany / organ
PRAŽSKÝ KATEDRÁLNÍ SBOR METROPOLITNÍ KAPITULY U SV. VÍTA
PRAGUE CATHEDRAL CHOIR OF THE ST. VITUS METROPOLITAN CHAPTER
Dirigent / Conductor Josef Kšica
Předpokládaný konec / Estimated end 12:00
Přestávky / Intermissions 0
Vstup volný / Admission free
▪▪▪
30.06.2013, 19:30, II. zámecké nádvoří / 2nd Castle Courtyard
ZÁVĚREČNÝ KONCERT - VELKÉ FINÁLE
/ CLOSING CONCERT - GRAND FINALE
Vloni festival zakončil pořad sestavený z "největších symfonických maličkostí", jubilejní 55. ročník Smetanovy Litomyšle naopak vyvrcholí provedením monumentálních symfonických a vokálně-instrumentálních kompozic, které jsou vzhledem k náročnosti na obsazení uváděny spíše výjimečně.
Last year, the festival ended with a program consisting of „The biggest symphonic trivia”. The 55th edition of Smetana’s Litomyšl will by contrast culminate in a production of monumental symphonic and vocal-instrumental compositions, which are performed only rarely due to their demanding orchestra arrangements.
Leonard Bernstein:
Symfonické tance z West Side Story
/ Symphonic Dances from West Side Story
Chichesterské žalmy / Chichester Psalms
Miklós Rózsa:
Ben Hur, suita z hudby k historickému velkofilmu
/ a suite from historical movie soundtrack
Wojciech Kilar:
Exodus pro smíšený sbor a orchestr
/ Exodus for mixed choir and orchestra
ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO / CZECH PHILHARMONIC CHOIR OF BRNO
sbormistr / choirmaster Petr Fiala
PRAŽSKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE
/ PRAGUE PHILHARMONIA
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. MĚSTA PRAHY FOK / PRAGUE SYMPHONY ORCHESTRA FOK
Dirigent / Conductor Rastislav Štúr
Předpokládaný konec / Estimated end 21:45
Přestávky / Intermissions 1
A 1190 CZK ● B 790 CZK ● C 660 CZK ● D (Vozíčkář / Wheelchairs) 400 CZK
▪▪▪
30.06.2013, 21:00, Zámek Nové Hrady u Litomyšle
Chateau Nové Hrady u Litomyšle
Barokní večer v Nových Hradech - Henry Purcell: KRÁLOVNA VÍL
A Baroque Night in Nové Hrady - THE FAIRY QUEEN
Pět večerů v areálu rokokového zámečku Nové Hrady s provedením opery na motivy Shakespearova Snu noci svatojánské. Inscenace byla nastudována na objednávku festivalu pro unikátní barokní přírodní divadlo v roce 2012.
Five nights on the premises of the Nové Hrady rococo chateau, featuring an opera production inspired by Shakespeare’s Midsummer Night’s Dream. The production was commissioned by the festival for the unique outdoor baroque theater in 2012.
Pěvečtí sólisté / Vocal soloists
Lenka Máčiková, Anna Hlavenková, Jiří Sulženko, Jaroslav Březina, Jan Šťáva
CHLAPECKÝ SBOR PUERI GAUDENTES
/ PUERI GAUDENTES BOYS’ CHOIR
sbormistr / choirmaster Zdena Součková
LE CHAMARRÉ CHÂTEAU ENSEMBLE, soubor historických nástrojů
/ ensemble of historical instruments
Director / Režie Magdalena Švecová
Dirigent, cembalo / Conductor, harpsichord David Švec
V rámci vstupného lze využít možnost občerstvení a dopravy z Litomyšle.
Večer se koná i v případě nepříznivého počasí.

The ticket price includes entry, refreshments and transport from Litomyšl and back.
The show will take place even in case of bad weather.
Předpokládaný konec / Estimated end 24:00
1500 CZK
Slevy se neposkytují. / No discounts available
▪▪▪
01.07.2013, 21:00, Zámek Nové Hrady u Litomyšle
Chateau Nové Hrady u Litomyšle
Barokní večer v Nových Hradech - Henry Purcell: KRÁLOVNA VÍL
A Baroque Night in Nové Hrady - THE FAIRY QUEEN
Pět večerů v areálu rokokového zámečku Nové Hrady s provedením opery na motivy Shakespearova Snu noci svatojánské. Inscenace byla nastudována na objednávku festivalu pro unikátní barokní přírodní divadlo v roce 2012.
Five nights on the premises of the Nové Hrady rococo chateau, featuring an opera production inspired by Shakespeare’s Midsummer Night’s Dream. The production was commissioned by the festival for the unique outdoor baroque theater in 2012.
Pěvečtí sólisté / Vocal soloists
Lenka Máčiková, Anna Hlavenková, Jiří Sulženko, Jaroslav Březina, Jan Šťáva
CHLAPECKÝ SBOR PUERI GAUDENTES
/ PUERI GAUDENTES BOYS’ CHOIR
sbormistr / choirmaster Zdena Součková
LE CHAMARRÉ CHÂTEAU ENSEMBLE, soubor historických nástrojů
/ ensemble of historical instruments
Director / Režie Magdalena Švecová
Dirigent, cembalo / Conductor, harpsichord David Švec
V rámci vstupného lze využít možnost občerstvení a dopravy z Litomyšle.
Večer se koná i v případě nepříznivého počasí.

The ticket price includes entry, refreshments and transport from Litomyšl and back.
The show will take place even in case of bad weather.
Předpokládaný konec / Estimated end 24:00
1500 CZK
Slevy se neposkytují. / No discounts available
▪▪▪
02.07.2013, 21:00, Zámek Nové Hrady u Litomyšle
Chateau Nové Hrady u Litomyšle
Barokní večer v Nových Hradech - Henry Purcell: KRÁLOVNA VÍL
A Baroque Night in Nové Hrady - THE FAIRY QUEEN
Pět večerů v areálu rokokového zámečku Nové Hrady s provedením opery na motivy Shakespearova Snu noci svatojánské. Inscenace byla nastudována na objednávku festivalu pro unikátní barokní přírodní divadlo v roce 2012.
Five nights on the premises of the Nové Hrady rococo chateau, featuring an opera production inspired by Shakespeare’s Midsummer Night’s Dream. The production was commissioned by the festival for the unique outdoor baroque theater in 2012.
▪▪▪
Pěvečtí sólisté / Vocal soloists
Lenka Máčiková, Anna Hlavenková, Jiří Sulženko, Jaroslav Březina, Jan Šťáva
CHLAPECKÝ SBOR PUERI GAUDENTES
/ PUERI GAUDENTES BOYS’ CHOIR
sbormistr / choirmaster Zdena Součková
LE CHAMARRÉ CHÂTEAU ENSEMBLE, soubor historických nástrojů
/ ensemble of historical instruments
Director / Režie Magdalena Švecová
Dirigent, cembalo / Conductor, harpsichord David Švec
V rámci vstupného lze využít možnost občerstvení a dopravy z Litomyšle.
Večer se koná i v případě nepříznivého počasí.

The ticket price includes entry, refreshments and transport from Litomyšl and back.
The show will take place even in case of bad weather.
Předpokládaný konec / Estimated end 24:00
1500 CZK
Slevy se neposkytují. / No discounts available
▪▪▪
03.07.2013, 21:00, Zámek Nové Hrady u Litomyšle
Chateau Nové Hrady u Litomyšle
Barokní večer v Nových Hradech - Henry Purcell: KRÁLOVNA VÍL
A Baroque Night in Nové Hrady - THE FAIRY QUEEN
Pět večerů v areálu rokokového zámečku Nové Hrady s provedením opery na motivy Shakespearova Snu noci svatojánské. Inscenace byla nastudována na objednávku festivalu pro unikátní barokní přírodní divadlo v roce 2012.
Five nights on the premises of the Nové Hrady rococo chateau, featuring an opera production inspired by Shakespeare’s Midsummer Night’s Dream. The production was commissioned by the festival for the unique outdoor baroque theater in 2012.
Pěvečtí sólisté / Vocal soloists
Lenka Máčiková, Anna Hlavenková, Jiří Sulženko, Jaroslav Březina, Jan Šťáva
CHLAPECKÝ SBOR PUERI GAUDENTES
/ PUERI GAUDENTES BOYS’ CHOIR
sbormistr / choirmaster Zdena Součková
LE CHAMARRÉ CHÂTEAU ENSEMBLE, soubor historických nástrojů
/ ensemble of historical instruments
Director / Režie Magdalena Švecová
Dirigent, cembalo / Conductor, harpsichord David Švec
V rámci vstupného lze využít možnost občerstvení a dopravy z Litomyšle.
Večer se koná i v případě nepříznivého počasí.

The ticket price includes entry, refreshments and transport from Litomyšl and back.
The show will take place even in case of bad weather.
Předpokládaný konec / Estimated end 24:00
1500 CZK
Slevy se neposkytují. / No discounts available
▪▪▪
04.07.2013, 21:00, Zámek Nové Hrady u Litomyšle
Chateau Nové Hrady u Litomyšle
Barokní večer v Nových Hradech - Henry Purcell: KRÁLOVNA VÍL
A Baroque Night in Nové Hrady - THE FAIRY QUEEN

Pět večerů v areálu rokokového zámečku Nové Hrady s provedením opery na motivy Shakespearova Snu noci svatojánské. Inscenace byla nastudována na objednávku festivalu pro unikátní barokní přírodní divadlo v roce 2012.
Five nights on the premises of the Nové Hrady rococo chateau, featuring an opera production inspired by Shakespeare’s Midsummer Night’s Dream. The production was commissioned by the festival for the unique outdoor baroque theater in 2012.
Pěvečtí sólisté / Vocal soloists
Lenka Máčiková, Anna Hlavenková, Jiří Sulženko, Jaroslav Březina, Jan Šťáva
CHLAPECKÝ SBOR PUERI GAUDENTES
/ PUERI GAUDENTES BOYS’ CHOIR
sbormistr / choirmaster Zdena Součková
LE CHAMARRÉ CHÂTEAU ENSEMBLE, soubor historických nástrojů
/ ensemble of historical instruments
Director / Režie Magdalena Švecová
Dirigent, cembalo / Conductor, harpsichord David Švec
V rámci vstupného lze využít možnost občerstvení a dopravy z Litomyšle.
Večer se koná i v případě nepříznivého počasí.

The ticket price includes entry, refreshments and transport from Litomyšl and back.
The show will take place even in case of bad weather.
Předpokládaný konec / Estimated end 24:00
1500 CZK
Slevy se neposkytují. / No discounts availabl
Top