ZRUŠENO: Štěpán Rak a Alfred Strejček: SETKÁVÁNÍ SE ...2013 2. a 16.2.2013 Kostel sv. Martina ve zdi, Praha

ZRUŠENO:
Z technických
důvodů bylyzrušeny koncerty Štěpán Rak a Alfred Strejček: SETKÁVÁNÍ SE... 2013v termínech 2.2.2012 19:30 a 16.2.2013 19:30, obojí Kostel sv. Martina ve zdi, Martinská 8, Praha 1.

Nárok na vrácení vstupného lze uplatnit oproti předložení platné vstupenky v místě jejího zakoupení.
V případě, že si zákazník zakoupil vstupenku prostřednictvím internetu – Cardpay – musí originál vstupenky vrátit přímo na centrále Ticketportal, Politických vězňů 15, Praha 1, 11000, anebo ji zaslat poštou se žádostí o vrácení vstupného s číslem účtu.
V případě vstupenek vytištěných formou HOMEticket je potřeba současně zaslat či na místě vyplnit i čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vrácení peněz za předmětné představení jen jednou. Při vracení vstupenek vytištěných formou HOMEticket je možné kontaktovat centrálu sítě Ticketportal i na e-mailové adrese:
reklamace@ticketportal.cz.

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Top