ZMĚNA představení ve Státní opeře: 9.3.2013

9.3.2013 od 19,00 hodin změna představení ve Státní opřeře Praha. Původně "Sedlák kavalír" nahrazen představením "Nabucco". Vstupenky zůstávají v platnosti. Nárok na vrácení vstupného lze uplatnit oproti předložení platné vstupenky v místě jejího zakoupení. V případě, že si zákazník zakoupil vstupenku prostřednictvím internetu – Cardpay – musí originál vstupenky vrátit přímo na centrále Ticketportal, Politických vězňů 15, Praha 1, 11000, anebo ji zaslat poštou se žádostí o vrácení vstupného s číslem účtu. V případě vstupenek vytištěných formou HOMEticket je potřeba současně zaslat či na místě vyplnit i čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vrácení peněz za předmětné představení jen jednou. Při vracení vstupenek vytištěných formou HOMEticket je možné kontaktovat centrálu sítě Ticketportal i na e-mailové adrese: reklamace@ticketportal.cz. Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Top