Spolupráce

    Pro pořadatele
Online prodejní a rezervační systém Ticketportal
Naše společnost prodává vstupenky prostřednictvím vlastního prodejního a rezervačního systému Ticketportal. Hlavním cílem informačního a rezervačního systému Ticketportal je ulehčit všem zájemcům získávání informací zejména o různých kulturních,
ale i sportovních akcích a dále pak především realizace přímého prodeje vstupenek na tyto akce a nebo pouze realizace rezervace vybraných vstupenek.

Všem pořadatelům nabízíme pro prodej vstupenek využití systému, který zákazníkům umožňuje:

         výběr konkrétního místa v konkrétním hledišti daného představení
         pohodlný a pružný management všech pravidelných akcí, založený na moderních technologiích
         pohodlný a pružný management jednorázových akcí
         rychlé a jednoduché objednání či přímý prodej vstupenek na vybrané představení
         rychlé a přehledné vyhledávání informací o konaných akcí

Způsoby distribuce vstupenek
Pro distribuci vstupenek využívá naše společnost několik distribučních kanálů, které pokrývají široké spektrum zájemců o vstupenky na kulturní a sportovní akce.
Veškeré rezervace prostřednictvím našeho systému jsou zdarma.
Cena vstupenek je ve všech distribučních kanálech Ticketportal stejná.
Garantujeme zákazníkům shodnou cenu s cenou vstupenek u pořadatele.

1) Obchodní oddělení
Obchodní oddělení naší společnosti využívá všech dostupných možností distribuce vstupenek:
      - hromadné objednávky telefonem, faxem, e-mailem
      - přímý on-line prodej vstupenek jednotlivcům
      - zasílání vstupenek na dobírku

2) Vlastní prodejní síť Ticketportal
prodejní síť Ticketportal zahrnuje více jak 150 prodejních míst po celé České republice. Naše online prodejní síť zahrnuje tradiční typy prodejních míst jako jsou - městská informační centra, cestovní kanceláře, hotely a další subjekty v závislosti na konkrétních místních podmínkách

Zákazník si na těchto prodejních místech může vstupenky na jakékoliv nabízené představení:
      - rezervovat
      - přímo zakoupit
      - vyzvednout a zaplatit vstupenky rezervované prostřednictvím Internetu

3) Internet
Internetový portál www.ticketportal.cz nabízí zákazníkovi širokou škálu možností, jak získat požadované vstupenky:       - online rezervace po Internetu s následným vyzvednutím a zaplacením hotově v libovolném prodejním místě Ticketportal       - platby prostřednictvím VISA, MC s možností:           a) vyzvednutí vstupenek na jakémkoli prodejním místě sítě Ticketportal           b) doručení vstupenek poštou na dobírku           c) doručení vstupenek kurýrem na území Prahy

O vstupenkách
Předtištěné formuláře našich vstupenek připravujeme ve spolupráci se zahraniční tiskárnou cenin. Všechny vstupenky prodávané naší společností jsou chráněny proti padělání speciálními ochrannými znaky. Naše společnost jako první na trhu v České republice zahájila tisk vstupenek na předtištěné archy o velikosti formátu A4.

Vstupenky dodáváme i na zakázku pro potřeby pořadatelů a promotérů různých kulturních a sportovních akcí.
   Pro divadla, sportovní haly…
Organizátorům akcí, kteří kromě pořádání představení provozují i vlastní divadelní scénu a nebo sportovní halu naše společnost nabízí tzv. offline řešení rezervačního a prodejního systému. Jedná se o prodejní a rezervační systém, který jsme již úspěšně implementovali ve více jak 15 významných divadelních scénách po celé České republice či v SAZKA ARENĚ.
   Základní popis systému
   Funkce systému
   Prodejní kanály
   Reference
   Kontakt
Základní popis systému V případě našeho systému se jedná o řešení, kdy jsou veškerá dat umístěna na serverech klienta (pořadatele akce) a na servery Tickportalu se data pouze replikují. Toto řešení je určeno a rovněž tedy využíváno zejména pořadateli pravidelných akcí, jakou jsou například divadla či sportovní haly. V tomto případě není pořadatel akce závislí na internetovém spojení a při jeho případném výpadku může dále realizovat prodej např. přímo na svých pokladnách.

Na základě konkrétních potřeb jednotlivých organizátorů akcí byly vyvinuty tři základní varianty našeho systému, a to:

TicketHall – systém určený pro velké sportovní haly, zimní stadiony, apod.
TicketTheatre – systém určený pro divadelní a operní scény
TicketCinema – systém určený pro multiplexy a kina
Vlastnosti všech tří systému jsou prakticky totožné, liší se pouze v určitých detailech, které jsou dané odlišným charakterem prodávaných vstupenek.

Funkce systému
Prodejní a rezervační sytém obsahuje moderní nástroje pro:


Prodejní kanály
Všechny námi nabízené systéme mohou být napojeny na různé typy prodejních kanálů:

- prodejní síť Ticketportal (přes 150 prodejních míst po celé České republice)

- Internet – běžní návštěvnicí nakupující vstupenky přes Internet

- WAP prodej vstupenek prostřednictvím mobilních telefonů

- Pokladny - prodej vstupenek přímo na pokladnách v místě konání akce či představení

Ve všech případech mám zákazník možnost na jakémkoliv prodejním místě uhradit cenu vstupenky a vstupenka mu bude vytištěna, a to na základě jeho jedinečného rezervačního čísla.

Zároveň v případě platby kartou přes Internet mám možnost vytisknout si svoji vstupenku doma.
    Pro prodejce
Rádi bychom Vám touto cestou nabídli možnost využít výhody prodejního a rezervačního systému Ticketportal a rozšířit tak Vámi poskytované služby o prodej vstupenek zejména na kulturní, ale i sportovní akce.

Výhody systému Ticketportál:

         zvyšování Vašich příjmů prodejem vstupenek na kulturní a sportovní akce
         příliv nových zákazníků na Vaše prodejní místa
         uvedení kontaktů na Vaší společnost na www.ticketoportal.cz, popřípadě další forma marketingové spolupráce
         získáte přehled o kulturním dění nejen ve Vašem regionu
         velmi snadná obsluha a práce se systémem

Pro práci se systémem Ticketportal potřebujete pouze:

         PC připojené k Internetu (Win98 a vyšší, Internet Explorer 5.5 a vyšší, Adobe Acrobat Reader 5.0 a vyšší)
         laserovou černobílou tiskárnu
Top