ZMĚNA/ ZRUŠENO: OTA BALAGE & SYMPHONIC ORCHESTRA 23. a 24.10.2012 Hybernia, Praha

ZMĚNA/ ZRUŠENO:
Z technických
důvodů byly zrušeny koncerty OTA BALAGE & SYMPHONIC ORCHESTRA v termínech 23. a 24.10.2012 od 19:30, Divadlo Hybernia, nám. Republiky 4, Praha 1.
Další termíny5. a 6.11.2012 od 19:30, Divadlo Hybernia, nám. Republiky 4, Praha 1, které byly dočasně pozastavené, se uskuteční a slouží i jako náhradní představení pro držitele vstupenek na zrušená představení 23. a 24.10.2012. V tom případě je však nutná výměna zakoupených vstupenek na prodejním místě, kde byly vstupenky na zrušená představení zakoupeny, a to vždy oproti vstupenkám na libovolný náhradní termín 5. nebo 6.11.2012 ve stejné cenové relaci nebo vyšší s doplatkem. Stejná místa není však možné zákazníkům garantovat.

Zakoupené vstupenky na termíny 5. a 6.11.2012 zůstavají v platnosti a není možné je vracet. Zákazníci, kterým nové náhradní termíny za zrušená představení 23. a 24.10.2012 nevyhovují, mohou vracet zakoupené vstupenky na původní zrušené termíny pouze do nejzaššího data nových náhradních termínů 6.11.2012 takto:

Nárok na vrácení vstupného lze uplatnit oproti předložení platné vstupenky na původní termín 23. a 24.10.2012 v místě jejího zakoupení.
V případě, že si zákazník zakoupil vstupenku na původní termín 23. nebo 24.10.2012 prostřednictvím internetu – Cardpay – musí originál vstupenky vrátit přímo na centrále Ticketportal, Politických vězňů 15, Praha 1, 11000, anebo ji zaslat poštou se žádostí o vrácení vstupného s číslem účtu.
V případě vstupenek na původní termín 23. nebo 24.10.2012 vytištěných formou HOMEticket je potřeba současně zaslat či na místě vyplnit i čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vrácení peněz za předmětné představení jen jednou. Při vracení vstupenek vytištěných formou HOMEticket je možné kontaktovat centrálu sítě Ticketportal i na e-mailové adrese:
reklamace@ticketportal.cz.

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Top